Här nedan ser du några av de utbildningar vi erbjuder som företagsförlagda. Självklart kan de flesta utbildningar i Sveriges Allmännyttas regi genomföras som företagsförlagda. Vid företagsförlagd utbildning erbjuder vi ett fast pris, mot offert och fastlagt datum, och ni står för utbildningslokal och förtäring. Saknar du någon utbildning kontakta oss på utbildning@sverigesallmannytta.se