Kopparstaden är Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag som länge har brunnit för hållbarhet och ligger i Sveriges framkant när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Nu vill vi ta nästa steg och anställer en industridoktorand inom ramen för företagsforskarskolan Future-Proof Cities. Du är anställd av Kopparstaden, men har din huvudhandledare hos Högskolan i Gävle och kontakthandledare hos Högskolan i Dalarna.

Kopparstadens ambition är att skapa kunskap och fakta om hur det optimala flerfamiljshuset ser ut ur ett hållbarhetsperspektiv, där LCA- och energi-analyser ur det ekologiska och ekonomiska perspektivet blir grunden att utvärdera. Studien kopplar sedan på den sociala aspekten av hur människor vill bo och leva.

Vi söker dig som har civilingenjörsexamen, master eller magister i samhällsbyggnad eller motsvarande. Har du några års yrkeserfarenhet är det meriterande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras. Att tala svenska är en grundförutsättning för tjänsten.

Är du intresserad och vill veta mer?

Företagets handledare – Johan Appelberg, bygg- och utvecklingschef: tel 023-458 43 (Master inom väg- och vattenbyggnad samt 20 års erfarenhet inom bygg med stort fokus på konstruktion och utveckling).

Företagets mentor – Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef: tel 023-458 34 (40 års erfarenhet inom drift-, energi- och miljöarbete. Driver och verkar i nationella nätverk angående energioptimering. Granskar remisser och lagförslag inom området).

Ansvarig – Susanna Karlevill, vd: tel 023-458 58 (Master inom teknisk fysik samt 25 års erfarenhet från industri och byggsektorn med stort fokus på hållbarhet och utveckling).

Ansökan

Ansökningarna vill vi kommer in via vår ansökningsportal

Sista ansökningsdag är den 3 juni 2020.


Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag och ägs till 100 procent av Falu kommun. Vi äger och förvaltar cirka 6 000 lägenheter, 280 lokaler och 610 uthyrningsförråd i Falun. Vi arbetar för att ha ett brett utbud av lägenheter vad gäller standard, hyra och läge.