På uppdrag av Sveriges Allmännytta söker Isaksson Rekrytering & Bemanning en expert inom planerat underhåll.

Om tjänsten

Som expert inom planerat underhåll hos oss på Sveriges Allmännytta ansvarar du för strategisk och operativ rådgivning till medlemsföretagen. Du fungerar som projektledare och ger inspiration, utbildning och kompetensutveckling till medlemsföretagen. Du har förmågan att skapa förtroendefulla, konstruktiva relationer såväl inom enheten, organisationen som mot medlemmarna – du blir en viktig kulturbärare.
Som expert inom planerat underhåll och projektledare ansvarar du för:

 • Utarbetande och initiering av olika modeller för planerat underhåll
 • Produktkännedom kring material, system med mera
 • Bevakning av särskilda gruppers behov
 • Expertkompetens om myndighetskrav, besiktningar och hållbar renovering

I tjänsten ingår att – tillsammans med andra – utveckla, planera och genomföra olika utbildningsinsatser, workshoppar, konferenser med mera för medlemsföretagen. Du ska också arbeta fram underlag för remissvar och delta i utredningar inom din expertis. En del av detta är att ta fram nyckeltal för underhållsarbete. Du kommer också med stöd av expertis att initiera och driva digitalisering inom kompetensområdet genom bland annat Fast Market och Fast API.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av strategisk utveckling och uppföljning av teknisk fastighetsförvaltning. Du bör ha ingående kunskaper om:

 • Kalkyl
 • Driftsystem/driftoptimering,
 • Underhållsplanering
 • LOU, PBL
 • Entreprenadjuridik, ABK, AB, ABT och Aff
 • Ombyggnadsprocessen, från förstudie till och med garantitid
 • Ekonomi i entreprenader
 • Ledning, styrning och uppföljning
 • Byggledning och kontroll
 • Kravställning vid underhåll, påbyggnad och nybyggnad
 • Upphandling, processer och erforderliga dokument
 • Strategisk underhållsplanering för utveckling av rådgivning och stöd

För att trivas i rollen är du självgående och har lätt för att samarbeta och skapa relationer. Du har förmåga att lära andra om dina egna specialistkunskaper och kan själv analysera nya fakta. Du är strategisk i ditt angreppssätt och har stort tålamod i ditt arbete.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via den här länken redan idag, eftersom urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ira Isaksson på 0704-85 75 59, eller ira@isakssonrekrytering.se