Sveriges Allmännytta är en bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som driver, förvaltar och bygger hyresbostäder i hela landet. Sveriges Allmännytta främjar medlemsföretagens intressen, framhäver hyresbostädernas plats i samhällsutvecklingen, bildar opinion och bevakar bostadspolitiken. Vi vill att arbetet ska bidra till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Nyckelroll

Sveriges Allmännytta söker nu en pressansvarig. I den här rollen spelar du en nyckelroll i att förverkliga organisationens politiska och branschmässiga mål.

Stor vikt läggs vid att du har både strategisk och operativ förmåga, och du kommer att arbeta både proaktivt och reaktivt gentemot media för att stärka Sveriges Allmännyttas varumärke, synlighet och genomslagskraft.

I dina arbetsuppgifter är regelbunden och systematisk omvärldsbevakning centralt. Du kommer att ansvara för medierelationer, medieträningar, och bidra strategiskt och taktiskt till opinionsarbetet via medienärvaro. Du behöver ha en känsla för nyheter, aktualiteter och att kunna se möjligheter för genomslag i samhällsdebatten och nyhetsläget. Du kommer att arbeta mot olika målgrupper och behöver ha kunskap om budskapssegmentering. Du är bra på att identifiera synergier mellan pressarbete och andra kommunikationsverktyg.

Som pressansvarig ingår du i vd-staben och har en rådgivande, stöttande funktion gentemot vd och andra talespersoner. Du är självgående, men är i hög utsträckning en lagspelare.

Du arbetar nära den samhällspolitiska chefen och vår bostadspolitiska expert, men har kontinuerlig kontakt med organisationens olika sakexperter och nyckelfunktioner. I din roll behöver du ha ett gott samarbete med organisationens kommunikatörer och vara en brygga mellan vd-staben och kommunikationsenheten.

Vem är du?

Du har gedigen kunskap och erfarenhet från press och medierelationer, gärna med opinionsbildande förtecken i en idéburen organisation. Du är snabbfotad, trygg i kontakten med journalister, beslutsfattare och opinionsbildare, och kan likaväl lyfta telefonen till en redaktion som skriva texter till en debattartikel eller skapa spinn i sociala medier.

Du är en säker skribent och en god stilist, van att skriva debattunderlag, säljande text och pressmeddelanden. Du bör vara trygg i din förmåga att göra bedömningar och är beredd att tillhandahålla stöd och underlag till vd och ordförande inför intervjuer, debatter, panelsamtal och andra offentliga framträdanden.

Du är en lagspelare som både är säker i din yrkesroll och ödmjuk inför dina kollegors kunskap och erfarenheter. Du har servicekänsla, ett genuint samhällsintresse och trivs med att ha många kontaktytor, både internt och externt. Erfarenhet från bostadssektorn är meriterande.

Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, med god språkkänsla för olika kanaler.

Omfattning: Tillsvidare. Heltid.

Kontakt

Emeli Haage, senior konsult på Hammer och Hanborg.
E-post: emeli.haage@hammerhanborg.com

Ansökan

Intervjuer sker löpande, så ansök snarast om du tror att detta är jobbet för dig. Din ansökan sänder du via den här webbsidan


Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag och tre associerade privata bostadsföretag.

Sveriges Allmännytta bistår sina medlemmar med stöd och service i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information. På så sätt bidrar vi tillsammans med medlemsföretagen till en hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Intresseorganisationen Sveriges Allmännytta verkar även för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning, lobbyarbete och branschsamarbeten. Vi är cirka 55 medarbetare på Sveriges Allmännytta och omsätter cirka 100 miljoner kronor per år.