Låter det intressant? Skicka in din intresseanmälan till jobbansokan@nybo.se senast den 21 juli 2024.

Vid frågor kontakta Anna Setzman, 1:e vice ordförande, 070-564 52 16.


Kort om Nybo

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun, Sveriges snabbast växande kommun. Vi har idag cirka 600 lägenheter i vårt bestånd och har även en pågående nyproduktion med inflyttning i början på 2025. Vi förvaltar också kommunala fastigheter och verksamhetslokaler, samt sköter drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar, vägar med bland annat vinterväghållning, idrottsanläggningar, badstränder och parker.

Vår vision

Vi strävar efter en ökad livskvalitet för alla medborgare i deras inre och yttre miljö och skapar verklig samhällsnytta i våra uppdrag för Nykvarns kommun vilket bidrar positivt till kommunens utveckling.