Tidningen kommer ut med fyra nummer per år.

Nummer 1/2019 kommer ut 7 mars

Nummer 2/2019 kommer ut 23 maj

Nummer 3/2019 kommer ut 19 september

Nummer 4/2019 kommer ut 21 november

Annonsörer är välkomna. Tidningens annonssäljare är Newsfactory Media Group.
Här hittar du kontaktuppgifter till annonssäljare, utgivningsplan och annonsprislista.

Är du medlem och vill annonsera? Ta istället kontakt med redaktionen direkt via allmannyttan@sverigesallmannytta.se.