Tidningen kommer ut med fyra nummer per år.

Nummer 1/2020 kommer ut 5 mars

Nummer 2/2020 kommer ut 28 maj

Nummer 3/2020 kommer ut 24 september

Nummer 4/2020 kommer ut 3 december

Annonsörer är välkomna. Tidningens annonssäljare är Newsfactory Media Group.
Här hittar du kontaktuppgifter till annonssäljare, utgivningsplan och annonsprislista.

Är du medlem och vill annonsera? Ta istället kontakt med redaktionen direkt via allmannyttan@sverigesallmannytta.se.