Placeholder

Fem tävlingskategorier:

Med utgångspunkt i Klimatinitiativets två huvudsakliga mål och tre fokusområden finns det fem tävlingskategorier att anmäla sig till. Ni kan anmäla er till en eller flera av dem.

Förra året vann Västervik Bostads AB i kategorin Fossilfrihet bland annat genom sitt arbete med att övergå till använda HVO som bränsle i servicebilar inom bygg och service. Sollentunahem vann i kategorin Energieffektivisering för att genom ett gediget arbete med ökade mätpunkter och digitalisering ha minskat energianvändningen i ett projekt med 10 procent på ett år.

Kopparstaden vann i kategorin Effekttoppar och förnybar energi för sitt projekt att nyttja returvärmen och därmed öka fjärrvärmesystemets verkningsgrad. Familjebostäder i Göteborg vann i kategorin Klimatkrav på leverantörer för sitt arbete med krav på återbruk vid renoveringar. LKF i Lund vann utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Klimatsmart boende för att genom att projektera huset Xplorion med hyresgästerna i centrum ha skapat ett boende med alla förutsättningar för att leva klimatsmart.

Läs om förra årets vinnare här:

Fossilfrihet

Har ni gjort något som har tagit er närmre målet om fossilfrihet till 2030? Beskriv åtgärden och vad det har gett för resultat. Hur arbetar ni tillsammans för att nå målsättningarna om fossilfrihet till 2030?

Energieffektivisering

Har ni gjort något energispararbete? Här kan ni beskriva både projekt och löpande energieffektiviseringsarbete som gett resultat. Hur arbetar ni tillsammans för att nå målsättningarna om energieffektivisering till 2030?

Effekttoppar och förnybar energi

Har ni gjort något för att minska effekttopparna på el eller fjärrvärme? Eller har ni gjort något för att öka andelen förnybar energi? Motivera varför arbetet har minskat klimatpåverkan från använd energi.

Klimatkrav på leverantörer

Har ni ställt klimatkrav i någon upphandling vid till exempel nyproduktion eller renovering? Har ni ställt klimatkrav på transporter som har förändrat leverantörers fossilfria utsläpp? Beskriv ert arbete och om ni kan se några resultat.

Klimatsmart boende

Hur arbetar ni för att hyresgästerna ska kunna leva klimatsmart? Tänk inom områden som hyresgästkommunikation, avfall, odling, delning, mobilitet mm.

Vilka kan delta i tävlingen?

Tävlingen vänder sig till alla bostadsbolag som antagit Klimatinitiativet och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Så går tävlingen till:

Det framgångsrika projektet eller arbetssätt ska vara genomfört eller pågå någon gång mellan Klimatinitiativets start 2018 och augusti 2021.

Tävlingsbidrag ska lämnas in senast den 30 september 2021 klockan 24.00. (Se nedan vad som ska ingå i inlämnat material.)

Bidragen mejlas till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Ett företag koras som vinnare i varje priskategori. Priserna kommer att delas ut på den årliga Klimat- & Energikicken den 24 november.

Priserna består av diplom med juryns skriftliga motiveringar samt två biljetter till Klimat- & Energikicken år 2022.

Så bedöms bidragen:

Bidragen kommer att bedömas av en jury bestående av Klimatinitiativets arbetsgrupp med experter från Sveriges allmännytta inom energi, klimat, miljö och förvaltning.

Vad ska lämnas in?

Blankett för anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna.

I blanketten hittar ni alla kategorier tillgängliga att anmäla sig inom. Fyll i den/de kategorier ni vill anmäla er till och skicka därefter in hela blanketten. Bifoga gärna bilder.

Så delar vi kunskapen:

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa klimatinitiativen i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden mejlas till Frida Hansson. frida.hansson@sverigesallmannytta.se 

Vi ser fram emot er medverkan! Lycka till!