Placeholder

Tävla om de bästa Klimatinitiativen!

Nu drar vi igång tävlingen om de bästa klimatinitiativen inom allmännyttan! Har ni gjort något för att bidra till en mer klimatsmart utveckling? Ett projekt ni är stolta över och tycker förtjänar att uppmärksammas? Anmäl er då till tävlingen!

– Vi vill med den här tävlingen lyfta fram framgångsrika exempel på hur man kan bidra till en mer miljömässig hållbar utveckling, säger Magnus Ulaner, projektledare för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

De deltagande företagen har kommit olika långt i sitt arbete och angriper utmaningen på olika sätt. Tävlingen är ett bra sätt att hitta de goda exempel som finns och sedan sprida erfarenheterna till alla andra bolag.

– Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig, menar Magnus Ulaner.

Läs mer om föregående års vinnare här!

Tre tävlingskategorier:

Med utgångspunkt i Klimatinitiativets tre fokusområden finns det tre tävlingskategorier att anmäla sig till. Vi lägger även vikt vid hur bidragen går i linje med Klimatinitiativets huvudsakliga mål. Ni kan anmäla er till en eller flera av dem.

 1. Effekttoppar och förnybar energi
  Har ni gjort något för att minska energianvändningen när belastningen på energisystemen är som störst? Eller har ni gjort något för att öka andelen förnybar energi, egenproducerad eller genom att påverka energileverantörerna? Går arbetet i linje med Klimatinitiativets mål? Beskriv ert arbete och om ni kan se några resultat.
 1. Klimatkrav på leverantörer
  Har ni ställt klimatkrav i någon upphandling vid till exempel nyproduktion eller renovering? Har ni ställt klimatkrav på transporter som har förändrat leverantörers fossilfria utsläpp? Går arbetet i linje med Klimatinitiativets mål? Beskriv ert arbete och om ni kan se några resultat.
 1. Klimatsmart boende
  Hur arbetar ni för att hyresgästerna ska kunna leva klimatsmart? Har ni gjort några insatser inom hyresgästkommunikation, avfall, odling, delning, mobilitet mm som minskar hyresgästernas klimatavtryck?. Går arbetet i linje med Klimatinitiativets mål?

Vilka kan delta i tävlingen?

Tävlingen vänder sig till alla bostadsbolag som antagit Klimatinitiativet och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Så går tävlingen till:

Det framgångsrika projektet eller arbetssättet ska vara genomfört någon gång mellan Klimatinitiativets

Tävlingsbidrag ska lämnas in senast den 30 september 2022 klockan 24.00. (Se nedan vad som ska ingå i inlämnat material.)

Bidragen mejlas till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Ett företag koras som vinnare i varje priskategori. Priserna kommer att delas ut på den årliga Klimat- & Energikicken som i år hålls i Skellefteå den 15–16 november.

Priserna består av diplom med juryns skriftliga motiveringar samt två biljetter till Klimat- & Energikicken år 2023.

Så bedöms bidragen:

Bidragen kommer att bedömas av både en intern och en extern jury. Den interna juryn består av Klimatinitiativets arbetsgrupp med experter från Sveriges allmännytta inom energi, klimat, miljö och förvaltning. Den externa juryn bestående av experter inom respektive område:

 • Effekttoppar och förnybar energi: Lotta Bångens, Ordförande Energieffektiviseringsföretagen
 • Klimatkrav på leverantörer: Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg HBV
 • Klimatsmart boende: Jennie Wiederholm, Utredare energi och miljö Hyresgästföreningen

Vad ska lämnas in?

Blankett för anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna.

I blanketten hittar ni alla kategorier tillgängliga att anmäla sig inom. Fyll i den/de kategorier ni vill anmäla er till och skicka därefter in hela blanketten. Bifoga gärna bilder.

Så delar vi kunskapen:

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa klimatinitiativen i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden mejlas till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Lycka till!

Vi ser fram emot er medverkan!