Kalmarhem vann kategorin ”Fossilfritt” för att genom ett tydligt och målinriktat ledarskap ha nått målet om fossilfrihet år 2020. All el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon är förnybar och därmed fossilfri. Modiga beslut och metoder för nudging var nyckeln till framgång.

– Kalmarhem har visat att beteendeförändringar är en viktig del av en framgångsrik strategi för att nå fossilfrihet. Deras arbete kan inspirera andra att arbeta på samma sätt, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

– Det har självklart varit en process där vi under lång tid fasat ut fordon som drivs med fossila bränslen, men vi måste föregå med gott exempel om vi vill att andra ska ändra sig. Nästa steg är att påverka våra kunders beteende kring transporter eftersom vi har definierat det som vår överlägset största utsläppspost idag, säger Per Stephani, vd för Kalmarhem.

Kalmarhems fossilfria bilar.

All el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon som Kalmarhem använder idag är förnybar och därmed fossilfri.