Kopparstaden vann kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi” för att de tillsammans med det lokala energiföretaget skapat ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för att anlägga en fastbränslepanna som eldas med biobränsle och ett närvärmenät i ett samhälle med färre än 1000 invånare.

– Projektet visar att betydande klimatnytta kan göras om fastighetsägare och energiföretag tar ett helhetsgrepp och samverkar kring den lokala energiförsörjningen, säger Gabriella Castegren, juryns ordförande och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

– Kopparstaden såg en möjlighet att skapa en energigemenskap tillsammans med Falu Energi & Vatten och Falu kommuns sektorservice. Vi visste att Falu kommun planerade för renovering av skolan och idrottshallen i Sundborn, vilket vi såg som ett perfekt tillfälle för att tillföra ett nytt energisystem i den idylliska byn. Totalt kommer cirka 250 000 kWh elenergi per år avlastas elnätet i Sundborn, säger Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden.

– Projektet är ett utmärkt exempel på samverkan mellan energibolag och fastighetsägare för en gemensam ekonomisk nytta och minskad miljöpåverkan. Vårt samarbete har fungerat jättebra och det har nu lett till att ett nytt fjärrvärmenät blir verklighet i Sundborn, säger Kenneth Ahlström.

Flygfoto över Sundborn i Dalarna.

Sundborn. Foto: Kopparstaden