Gavlegårdarna vann kategorin ”Energieffektivisering” för att drastiskt ha minskat energianvändningen genom lägenhetsvis temperaturmätning i samtliga lägenheter samt genom styrning på medeltemperatur. Besparingen är 15 procent värme och 21 procent el. De belönas också för att de provar en AI-lösning för ytterligare optimering.

– Energieffektivisering är ett långdistanslopp, ingen sprint. Vi vill belöna Gavlegårdarna för deras långsiktiga och ihärdiga energieffektiviseringsarbete samt för att tänka nytt med AI, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

– Under åren har vi genomfört många åtgärder för att minska energianvändningen, exempelvis injusteringar, optimeringar och ombyggnationer av VVS-system. Det som gett bäst resultat är installation av temperaturgivare i alla lägenheter och att vi numera styr värmen i byggnaderna på medeltemperatur. Totalt har vi minskat uppvärmningen för hela beståndet med 40 procent, säger Håkan Wesström, energicontroller på Gavlegårdarna.

Personal vid Gavlegårdarna framför en dator.

Håkan Wesström, energicontroller på Gavlegårdarna, läser av medeltemperaturer tillsammans med Therese Söderlind som är driftingenjör på Gavlegårdarna. Foto: Gavlegårdarna