Helsingborgshem vann kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” för att på ett outtröttligt och kreativt sätt ha drivit ett omfattande och nytänkande klimat- och hållbarhetsarbete.

– Genom en nytänkande upphandlingsmodell och genom att nyttja kunskapen hos leverantörerna har Helsingborgshem visat att det går att kombinera krav på låg klimatpåverkan och låg kostnad i upphandlingar så att fler får råd att bo klimatsmart, säger Karl Törnmarck, projektledare renovering och ombyggnad på Sveriges Allmännytta.

– Vi på Helsingborgshem är stolta över att bidra till en förflyttning mot klimatsmartare byggprojekt till rimlig kostnad. Att det uppmärksammas med vinsten i Klimatinitiativets tävling är fantastiskt kul och ger oss extra energi till klimatarbetet, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem.

Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem. Foto: Rosie Alm