Uppsalahem vann kategorin ”Klimatsmart boende” för att med stort engagemang ha utvecklat stadsdelen Bäcklösa med avstamp i ekosociala åtgärder. Med satsningar på exempelvis mobilitet, arbetstillfällen för kvinnor, miljörum, obemannade butiker och nudging för sopnedkast visar de på ett helhetsperspektiv vid stadsdelsutveckling.

– Det är fantastiskt roligt att se hur allmännyttan tar ett helhetsgrepp kring stadsdelsutveckling när det gäller ekosociala insatser. Uppsalahem visar verkligen på potentialen som finns i att tänka både ekologiskt och socialt hållbart. Satsningen i Bäcklösa är ett steg in i framtiden, säger Oliver Berger, projektledare Klimatsmart boende på Sveriges Allmännytta.

– Utmärkelsen betyder enormt mycket för oss. Ibland kan klimatsatsningar bli abstrakta, men här har vi lyckats att påverka våra hyresgästers vardag. Vi har jobbat målinriktat med att förbättra källsorteringen med positiva knuffar – där mer personal på plats och ett skyltkoncept som faktiskt lockar till sortering – har varit vinnande faktorer. Vi har kunnat följa i realtid hur nöjdheten hos våra hyresgäster har ökat, vilket är fantastiskt fint kvitto på att våra insatser fått effekt, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef Uppsalahem.

Två kvinnor mottar ett pris.

Anna Freiholtz och Åsa Pallin tar emot pris på Klimat- och Energikicken i Trollhättan.