Placeholder

Under 2018 fick Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsråd, bestående av representanter från medlemmar, i uppgift att ta fram en agenda för allmännyttans digitalisering för att våra medlemmar ska kunna möta de krav, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.

Fyra aspekter av digitalisering

I agendan lyfts fyra områden fram där vi behöver göra insatser, både i de enskilda bolagen och tillsammans. 

  • Framtidens boende och livsmiljöer berör kort de samhälleliga förändringar digitaliseringen medför och hur de påverkar oss som fastighetsägare.
  • Det smarta hemmet i det uppkopplade huset handlar om de möjligheter som skapas i hem och fastigheter.
  • Digitalisering av verksamhet och kundrelationer lyfter fram digitalisering av kundrelationer och utveckling av inre processer.
  • Förutsättningar för digitalisering handlar om vad vi behöver göra i respektive bolag för att möjliggöra den omställning som digitalisering innebär.

Digitaliseringsinitiativet

Vi behöver inte bara en agenda för vårt långsiktigt strategiska arbete utan vi behöver också ta oss an digitaliseringsfrågorna på ett nytt, snabbare och mer flexibelt sätt. Därför lanseras även Digitaliseringsinitiativet som är en treårig satsning som ska accelerera digitaliseringen inom allmännyttan.