Ökad medvetenhet och know-how

  • Att digitalisering blir en levande fråga på ledningsgruppsnivå i alla SABO-bolag. Ökad know-how i digitaliseringsfrågor i de allmännyttiga bolagen. Det ska sjuda av digitaliseringsinitiativ i allmännyttan.

Vi är en drivande aktör

  • Ökad innovation där allmännyttan tillsammans driver utveckling av nya digitala lösningar, både på klassiska fastighetsproblem och de samhälleliga utmaningar vi står inför såsom integration och minskad klimatpåverkan.
  • Vi ska ha tagit konkreta utvecklingssteg mot digitala tvillingar av våra fastigheter, exempelvis hittat en eller flera ”best practice” för energieffektivisering.
  • Allmännyttan samarbetar med andra aktörer såsom startuper, telekom- och e-handelsföretag, universitet och högskolor om nya affärsmodeller, smarta lösningar, nya tjänster, etiska frågor och smarta städer.
  • Hyresgästerna upplever allmännyttan erbjuder smarta hem, aktiva i att driva digitalisering till exempel e-handelslösningar
  • Att vi jobbat med digitalisering har lett till att vi har lättare att attrahera arbetskraft som kan välja andra branscher, till exempel IT-strateger/projektledare, HR-medarbetare och ekonomer.

Smarta lösningar på plats

  • Ramavtal för exempelvis integrerade digitala lås som fungerar ihop med våra fastighetssystem och gärna inom andra områden.
  • En mängd smarta digitala lösningar har tagits fram och delas (gratis eller mot självkostnad) av allmännyttiga bolag som frigör arbetstid, sparar resurser, förenklar för kunder och/eller ger nya intäkter som komplement till hyran.

Öppen standard för IT-system

  • Modernare IT. Idag är de fastighetssystem vi använder skräddarsydda för varje bolag. Det gör att för varje bolag skapas egna IT-system vilket hindrar att vi kan använda innovativa lösningar från startuper och andra aktörer. Vi vill ändra på det och driva mot öppna standarder där det blir möjligt att integrera, använda data från andra källor än systemet självt och koppla på smarta delsystem för till exempel nyckelhantering.