Det finns många viktiga skäl till att arbeta med digitaliseringen och driva den aktivt i våra bolag:

  • Företagsmässiga förenklingar och effektiviseringar. Genom att digitalisera sparar vi pengar och andra resurser vilket ger lönsamhet och ekonomisk hållbarhet.
  • Bättre/större kunderbjudande och nöjda kunder. Digitaliseringen ökar förväntningarna på tjänster och service, både utbud och hur de tillhandahålls. Genom att aktivt arbeta med det möter vi kundernas uttalade önskemål och outtalade behov. Hyresrätten kan fortsatt förbli attraktiv som boendeform.
  • Nya affärer. Digitaliseringen öppnar för nya möjliga affärer, kunder, affärsmodeller och intäktsströmmar. Vi kan hyra ut boende, lokaler och p-platser mer effektivt, sälja energi, förse hemtjänsten med access till äldres lägenheter och upplåta data till andra aktörer.
  • Digitaliseringen kan på olika sätt bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle genom att öppna möjligheter för fler att ta del av tjänster, bo kvar hemma, bättre säkerställa likabehandling. Den kan också hjälpa oss att klara framtida utmaningar som minskad klimatpåverkan, ökad resursutnyttjande, tillgänglighet, universell design, boendeinflytande och säkerhet.