Allmännyttan ska fortsättningsvis erbjuda en attraktiv boendeupplevelse där vi ska ta till vara på möjligheterna med digitaliseringen istället för att bli marginaliserade i en allt snabbare och mer föränderlig värld. Det finns många viktiga skäl till att arbeta med digitaliseringen och driva den aktivt i våra bolag.

Förenklingar och effektiviseringar
Digitaliseringen medför företagsmässiga förenklingar och effektiviseringar. Genom att digitalisera sparar vi både pengar, klimatet och andra resurser vilket skapar långsiktig lönsamhet och ekonomisk hållbarhet.

Skapar nya kunderbjudanden
Digitaliseringen erbjuder bättre och fler kunderbjudanden, vilket leder till nöjda kunder. Digitaliseringen ökar förväntningarna på tjänster och service, både på utbud och hur de tillhandahålls. Vi stärker hyresgästrelationen om vi erbjuder våra kunder ett större utbud istället för att andra aktörer tar över boendeupplevelsen. Vårt erbjudande kommer inte vara begränsad till endast den fysiska bostaden.

Nya affärsmöjligheter
Digitaliseringen skapar nya affärer och nya intäktsmöjligheter. Digitaliseringen öppnar för nya möjliga affärer, kunder, affärsmodeller och intäktsströmmar. Vi kan hyra ut ytor för boende, arbete eller service mer effektivt. Vi kommer också att kunna erbjuda mobilitet istället för bara p-platser. Vi kan både sälja och köpa energi eller förse hemtjänsten med access till äldres lägenheter.

Inkluderande samhälle
Digitaliseringen kan på olika sätt bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle genom att öppna möjligheter för fler att ta del av tjänster, bo kvar hemma, bättre säkerställd likabehandling. Den kan också hjälpa oss att klara framtida utmaningar som minskad klimatpåverkan, ökad resursutnyttjande, tillgänglighet, universell design, boendeinflytande och säkerhet.