Inom allmännyttans 313 bolag pågår många olika digitaliseringsprojekt. Det handlar om att hyra ut p-platser till turister, digitala kontrakt och att koppla upp undercentraler till ett sammanhållet energisystem. Några är fullt genomförda och har givit tydliga vinster i form av frigjord arbetstid eller förbättrad tillgänglighet för kunderna. Många andra är på teststadiet eller införda endast i visningslägenheter. Vi har samlat några av dessa digitaliseringsexempel på vår webb.

Sveriges Allmännytta har tillsammans med ett antal medlemsbolag i projektet BoIT länge drivit digitaliseringsfrågor genom att bland annat:

  • Ta fram fastAPI och som möjliggör att fler aktörer kan utveckla tjänster och applikationer till fastighetsbolag
  • Utreda de kommersiella och tekniska möjligheterna för smarta hem
  • Arbeta med mobil inomhustäckning i nya energieffektiva byggnader

Behöver lyftas i ledningsgrupperna

Vår analys är att BoITs arbete många gånger inte varit tillräckligt förankrat i företagsledningarna i bolagen. När Sveriges Allmännytta lät göra en nulägesanalys blev det tydligt att bolagen inom allmännyttan kommit olika långt och att många inte har digitaliseringen på ledningsgruppernas dagordning. Fastighetsbranschen i stort anses ligga efter andra branscher när det gäller att anamma och dra nytta av digitaliseringen.

Vi ser goda möjligheter att bygga vidare på arbetet som drivits inom ramen för BoIT fast med ökade resurser och högre hastighet som är bättre anpassad till den nuvarande utvecklingstakten i omvärlden.

Allmännyttans styrkor

Vi i allmännyttan har unika styrkor som är relevanta om vi gemensamt ska arbeta för att öka takten i digitaliseringen:

  •      En välvillig inställning till samarbete mellan medlemsbolagen som inte är i konkurrens med varandra
  •      Likadan verksamhet
  •      Relativt goda finansiella förutsättningar med stabila ägare

Vilken roll ska allmännyttan ha?

Allmännyttan kan vara en passiv eller aktiv aktör i den här utvecklingen. Passiva blir vi om vi tackar ja eller nej till andra bolags erbjudanden och ser på när andra erbjuder smarta hemtjänster till våra hyresgäster.

Att vara aktiv kan innebära att vi gör genomtänkta val när vi bygger nytt eller rustar upp. Det kan också handla om att vi aktivt upphandlar lösningar, ställer tydliga krav på aktörer som vill ha tillgång till våra hyresgäster och deras data samt samverkar med samhällsaktörer för att hitta både affärsmodeller, juridiska avtal och tekniska standarder som möjliggör exempelvis vård i hemmet.

Tillsammans har vi i allmännyttan tillräckligt stora kundvolymer för att vara en mycket intressant aktör som kan vara med och bestämma villkoren.