Vi digitaliserar allmännyttan

Inom allmännyttans över 300 medlems- och associerade bolag pågår digitala effektiviseringsprojekt som innebär att gå från en analog till digital förvaltning. Det handlar ofta om att använda digitala verktyg som till exempel e-signaturer för att skapa digitala kontraktsflöden. Även våra energisystem genomgår en effektiviserings- och förändringsresa när fler delar blir upp- och ihopkopplade i nätverk. Fler och fler installerar digitala lås som effektiviserar både förvaltning och nyckelhantering.
Alla dessa digitala effektiviseringsprojekt lägger grunden för att vi ska kunna ta till vara på digitaliseringens möjligheter och inte bara effektivisera redan existerande processer. Genom att förändra beteende, maktförhållanden och affärsmodeller med ett digitalt lager ska vi kunna accelerera utvecklingen.

Här har vi samlat några av dessa digitaliseringsexempel.

Sveriges Allmännytta har tillsammans med ett antal medlemsbolag i projektet BoIT länge drivit de digitaliseringsfrågor som är en förutsättning för att vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Det här har gjorts:

En gemensam standard är framtagen för hur vi kopplar ihop våra affärssystem med fastighetssystem, lås- och passagesystem och IMD system med andra system. FastAPI öppnar upp för andra aktörer att bygga tjänster på vår data så att vi kan öka innovationstakten.

Vi har etablerat fastMarket som är en öppen plattform för innovation som möjliggör att fler aktörer kan utveckla tjänster och applikationer för fastighetsbranschen.

Genomfört en utredning om de kommersiella och tekniska möjligheterna för ”Smarta hem” och initierat piloter och testbäddar.

Vi har arbetat med mobil inomhustäckning i nya energieffektiva byggnader för att säkerställa digitala signaler i våra fastigheter i och med intåget av ”Internet of Things”.

Digitaliseringsinitiativet tar över

BoIT-projektet har lagt grunden för digitaliseringen i fastighetsbranschen i allmänhet och för allmännyttan i synnerhet. Nu har Digitaliseringsinitiativet tagit över stafettpinnen för att ytterligare öka innovationstakten och accelerera digitaliseringen. Vi ser goda möjligheter att bygga vidare på arbetet som drivits inom ramen för BoIT men med ökade resurser och högre hastighet som är bättre anpassad till den nuvarande utvecklingstakten i omvärlden.

Vilken roll ska allmännyttan ha?

Vi vill vara en aktiv part i samhällsutvecklingen
Att vara aktiv innebär att vi gör genomtänkta val när vi bygger nytt eller rustar upp. Det kan handla om att vi aktivt upphandlar lösningar, ställer tydliga krav på aktörer som vill ha tillgång till våra hyresgäster och deras data, samt samverkar med samhällsaktörer för att hitta både affärsmodeller, juridiska avtal och tekniska standarder som möjliggör exempelvis vård i hemmet.

Vi måste arbeta snabbare tillsammans
Allmännyttan har unika styrkor som är relevanta om vi gemensamt ska arbeta för att öka takten i digitaliseringen. Vi har en välvillig inställning till samarbete mellan medlemsbolagen som inte är i konkurrens med varandra. Vi kan dra nytta av våra verksamheters likheter, kopiera och skala upp. Goda finansiella förutsättningar med stabila ägare blir ännu bättre när vi går samman och kravställer.

Vi ska kravställa öppna standarder och bygga ekosystem
Tillsammans har allmännyttan tillräckligt stora kundvolymer för att vara en mycket intressant aktör som kan vara med och bestämma villkoren. En förutsättning för att vi ska kunna ta kontroll över vår data, som är grunden till digitalisering, är att vi kravställer rätt. Varje gång vi ska lägga till eller bygga om tjänster och system så ska vi kravställa öppna standarder genom fastAPI. Detta gör det möjligt för oss att bygga en gemensamt ekosystem med varje tegelsten som vi lägger till.

Vi lyfter kunskapen kring digitaliseringen
När Sveriges Allmännytta lät göra en nulägesanalys blev det tydligt att bolagen inom allmännyttan kommit olika långt och att många inte har digitaliseringen på ledningsgruppernas dagordning. Därför arbetar vi aktivt med att öka kunskapsnivån inom digitalisering på alla nivåer. Allt ifrån att skapa digitala strategier, till utbildningar inom digital transformation och Framtidsresan. Förändringsresan som digitaliseringen innebär måste börja med och styras av ledningsgrupperna.