Det här gör BoIT

BoIT-projektet arbetar med öppna  och hållbara boendelösningar inom fyra huvudsakliga områden:

  • Affärsmodeller & tjänster
  • Teknik, Öppen Tjänsteplattform och API:er
  • Bredbandsinfrastruktur
  • Kvarboende-samhällstjänster

Vi har tagit fram BoIT-modellen, för att enkelt visa hur allt hänger ihop och för att strukturera utvecklingsarbetet.

en illustrerad modell över BoIT-projektet

Det här är BoIT

BoIT-projektet består av Sveriges Allmännytta, flera allmännyttiga bostadsföretag samt ett antal partners. Genom att arbeta gemensamt kan vi finna synergier och därmed minska utvecklingskostnaderna. Tillsammans representerar vi cirka 250 000 lägenheter. BoIT har funnits sedan 2010.

Medlemmar i BoIT 4.0

Familjebostäder i Stockholm
Fastighets AB Förvaltaren
Kopparstaden
Växjöbostäder
Stångåstaden
Sigtunahem
Sollentunahem
Telge Bostäder
Vätterhem
Krambo
Lulebo
AB Bostäder i Lidköping
Kirunabo
Familjebostäder
Uppsalahem
Bostadsbolaget i Göteborg
Mimer
MKB
Helsingborgshem
Varbergs Bostads AB
AB Kristianstadsbyggen
Tunabyggen
Botkyrkabyggen

BoITs bakgrund

BoIT-projektet bildades 2010 för att skapa en gemensam strategi och samverkan bland allmännyttiga bostadsföretag för framtidens IT-utmaningar kopplat till fastigheter och bostäder.

Första delen av projektet, BoIT 1.0, avslutades i april 2011. Projektet fick bred förankring bland medlemsföretagen och konkreta utvecklingsområden identifierades i projektet såsom behov av nya affärsmodeller, en öppen digital tjänsteplattform, gemensamma krav och standardisering.

BoIT 2.0 arbetade vidare med de olika frågeställningarna i delprojekt. Några av målsättningarna med projektet är Minskad miljöpåverkan & energiförbrukning och Förbättra service & information till hyresgästerna. Men också tjänster som skapar förlängt kvarboende och ökad trygghet för hyresgästerna.

BoIT 3.0 startade våren 2013 och vi är nu tillsammans 23 bostadsföretag med tillsammans cirka 250 000 lägenheter. Fokus för projektarbetet är att utveckla öppna API:er för Fastighetssystem, Lås och Passage samt IMD. Arbetet med öppna API:er bedrivs i samarbete med BIM Alliance Sweden och systemleverantörer.

Material relaterat till BoIT

Här under finns länkar till projektdokument från de två första delprojekten inom BoIT, för dig som är medlem i Sveriges Allmännytta och har registrerat dig på sajten. Det är exempelvis rapporter, affärsmodeller, tjänstematriser och beskrivningar.