Vill du att era exempel finns med här? Skicka in ert initiativ via vårt formulär. Vi fyller på fler exempel kontinuerligt.

Hyra ut p-platser digitalt

Strömstadsbyggen provar att hyra ut tomma parkeringsplatser digitalt. Via webben kan man se lediga platser på en karta, boka och betala direkt. Till en början provar man att hyra ut ett 50-tal platser men förhoppningen är att kunna införa systemet på samtliga parkeringsplatser i Strömstad tillsammans med andra bolag. Tanken är att de boende hos Strömstadsbyggen kan höra av sig om de vill upplåta parkeringsplatsen när de inte använder den. Då får de en rabatt på sin parkeringshyra. Målet att förenkla administrationen av parkeringsplatserna så att hanteringen blir helt digital i framtiden.

– Strömstad har 13 000 invånare i normala fall men under sommarmånaderna är det 60 000 personer som bor här. Så det finns ett stort behov av parkeringsplatser, säger Göran Wallo, vd, Strömstadsbyggen.

Mer information: Strömstadsbyggen.

Digitala hyreskontrakt – tidseffektivare och miljövänligare

Studentbostäder i Linköping, som ägs av Stångåstaden, valde att digitalisera sin uthyrningsprocess efter att hyresgäster hade önskemål om att kunna teckna avtal digitalt. När man får erbjudande om en lägenhet hos Studentbostäder och man tackar ja har man möjlighet att signera avtalet med BankID. Under 2017 valde 84 procent att teckna avtal digitalt.

– Med tanke på att alla utlandsstuderande inte kan nyttja den digitala tjänsten så är det ett riktigt bra resultat, säger Per Sjösvärd, IT-chef på Stångåstaden.

De har sett stora fördelar med att minska andelen pappersarbete.

– En analog avtalssignering tar 20 minuter och en digital tar 3 minuter i administrativt arbete. Det innebär en tidsbesparing på 17 minuter per digitalt avtal och med tanke på att Studentbostäder har en omflyttningsgrad på ungefär 2200 lägenheter per år är det en avsevärd tidsbesparing. Dessutom sparar vi på miljön och portokostnader, säger han.

Mer information: Stångåstaden.

Sjukvård inkopplat i hemmet

I Strömstad vill kommunen koppla upp sina patienter och brukare via ett uttag direkt i hemmen – projektet kallas Fjärde porten. Namnet anspelar på de tre ”portarna” som redan finns i dag – tv, telefoni och bredband.

För att patientsäkerheten ska vara hög krävs det att kommunen och landstinget kan koppla in sig via en egen anslutning så att informationen inte överförs via nätet och kan stjälas av obehöriga. Systemet skulle kunna möjliggöra att patienter kan mäta sina blodvärden direkt i hemmet via sensorer eller att hemtjänsten kan ha nattlig övervakning via kameror. Något som skulle spara både tid och resurser.

Projektet är under utveckling tillsammans med StrömstaNet som är ett dotterbolag till Strömstadsbyggen.

Mer information: Strömstadsbyggen.

Bostadsapp med 10 000 användare

För två år sedan skaffade Vätterhem en digital bostadsapp som ger hyresgästerna möjlighet att se sina köpoäng direkt i mobilen, få pushnotifieringar när nya objekt publiceras och den kanske viktigaste funktionen av allt – är man inloggad i appen riskerar man inte att ansökan förfaller på grund av inaktivitet. Under det senaste året har närmare 10 000 unika användare utfört närmare 180 000 ärenden i appen.

– Appen är ett bra och uppskattat komplement till vårt marknadssystem, säger Raymond Paska, marknads- och uthyrningschef.

Mer information: Vätterhem.

Digital uthyrning av garagekontrakt

Uthyrning i tre faser. Först ser hyresgästerna i området vilka lediga garageplatser som finns, i steg två får alla Bostadsbolagets hyresgäster tillgång till platserna och i det tredje steget ligger de publika på Bostadsbolagets hemsida.

Mer information: Bostadsbolaget.

Elektronisk felanmälan

Flera bostadsföretag har genomfört sätt för att ta emot felanmälningar elektroniskt.

Mer information: Härjegårdar,

Uppkopplade hus och energieffektivisering

Örebrobostäder (Öbo) har hus som är uppkopplade mot varandra och stadens el- och värmeverk. Det innebär att de utgör ett stort system som lagrar energi, delar med sig till varandra och resten av staden.

– Bostadsföretagen måste ändra sättet de ser på sig själva. Vi behöver inte bara ta emot och vara en slutleverantör, vi kan vara ha en aktiv del i energisystemet. Här finns det pengar att spara, säger Jonas Tannerstad, chef för el och automation, Öbo.

När Jonas Tannerstad började på Öbo i början på 2000-talet hade han arbetat med industrier tidigare. Han upptäckte snabbt att fastighetsbranschen hade fragmenterade tekniska lösningar. Inom industrin ser man varje komponent som en del av ett större maskineri.

– 2004 började vi med att industrialisera Öbo. Då hade vi en vision som var 15 år bort. Där är vi i dag.

I fastigheterna finns batterier som kan lagra el. Fastigheterna är sammankopplade med varandra via en molntjänst och kan därför bete sig som ett enda stort lager gentemot elnätet. I framtiden ska hyresgästerna även kunna koppla in sina elbilar till huset och på så sätt kan även bilen bli en del av energisystemet.

– Vi samarbetar med Eons elnät och kan låna el och lämna tillbaka när det behövs. Vi kan även hantera fjärrvärmen och slå av och på. Eon skickar då en signal till oss när de vill att vi ska hålla tillbaka uttaget av fjärrvärme. Vi kan då utnyttja att huset lagrat värme och stänga av värmen en stund utan att det påverkar hyresgästerna men det gör en stor skillnad för fjärrvärmeleverantören.

Detta har möjliggjort att Öbo har kunnat skriva om sina avtal med energileverantören eftersom de kan erbjuda leverantören sitt bostadsbestånd som resurs. Genom att kunna ha större kontroll över elförbrukningen har detta även inneburit andra affärsmodeller gentemot hyresgästerna.

– Vi har installerat klimatsmarta tvättmaskiner och sänkt hyran i ett bostadshus och gjort så att hyresgästerna själva har fått betala för energiförbrukningen i tvättstugan separat. Beteendet har blivit att de förbrukar mindre energi. De fyller tvättmaskinerna mer och tvättar mer sällan.

Hur har hyresgästerna reagerat på det?

– Högförbrukarna upplever såklart ingen positiv effekt men 67% procent upplever det som mer rättvist eftersom det antingen blir billigare eller samma kostnad för dem.

Tvättstugesatsningen har lett till att Örebrobostäder sänkt vattenförbrukningen med 23 procent och elförbrukningen med 30 procent per år i varje tvättstuga där de infört energibaserad debitering. De har därför kunnat betala tillbaka kostnaden för de klimatsmarta installationerna i tvättstugan på bara tre år.
Ett annat sätt att spara pengar är genom algoritmer och artificiell intelligens. KTH och Chalmers forskar just nu på Öbos bostäder för att se hur man kan implementera det.

– Det är självkörande hus, likt självkörande bilar. Det är mycket effektivare och kostnadseffektivare att använda datorstyrda mönster som reglerar husen automatiskt. Man kan sänka värmeförbrukningen med 18-20 procent per år. Det skulle innebära en besparing på 200 miljoner för oss per år.

Som ett sätt att visualisera för hyresgästerna hur energiförbrukningen ser ut har Öbo köpt in fem soffor som lyser med olika färger beroende på hur mycket energi huset förbrukar i realtid. Sofforna är uppkopplade mot nätet i huset. Jonas Tannerstad hoppas att fler företag vågar satsa på digitalisering.

– Man behöver inte vänta. Allt finns redan i dag. Det är bara att bestämma sig, säger han.

Mer information: Örebrobostäder.