Placeholder

Marknadsplats för digitala tjänster och produkter

Produkterna i fastMarket bygger på ett standardiserat sätt att kommunicera mellan system som heter fastAPI. FastAPI, som i dagsläget består av tre olika APIer,  är utvecklat av Sveriges Allmännytta, BIM Alliance och BoIT-gruppen. Med APIer som tillgängliggör data blir det billigare och smidigare att integrera i befintliga system, och öppnar upp systemen för ökad innovation och produktutveckling.

FastAPI öppnar upp systemen i fastighetsbranschen och fastMarket samlar alla IT-leverantörer på samma plats. Det ökar innovationstakten och digitaliserar hela fastighetsbranschen, till nytta för såväl fastighetsbolag, hyresgäster som IT-leverantörer.