Enkäten är besvarad av 149 företag. Alla har inte svarat på alla frågor så underlaget kan variera mellan de olika frågorna. Officeprogram med mera ingår inte i undersökningen.

Rapporten med enkätsvar är endast tillgänglig för inloggade medlemmar.

Länkar och dokument