DI Dokument

Vill du veta mer om Digitaliseringsinitiativets alla aktiviteter? Läs och lär. Rapporter, bilder, förklaringar ger en grundläggande beskrivning av vad Digitaliseringsinitiativet har gjort och kommer att göra framöver.