Ett framåtblickande förhållningssätt är nödvändigt för att initiativet ska kunna driva, samordna och kvalitetssäkra utvecklingsstegen över tid. För att veta vad det är vi ska göra idag måste vi blicka mot framtiden. Uppdraget ska vara bärande utifrån nuläget, kunna skapa värde i närtid och förhålla sig till en tänkt framtid – det smarta samhället.

Underlätta, möjliggöra och accelerera digitaliseringen

Allmännyttans digitala plattform ska underlätta, möjliggöra och accelerera digitaliseringen för allmännyttans fastighetsbolag. Plattformen ska fungera som ett verktyg för innovation mellan fastighetsbolagen, utvecklare och tjänsteleverantörer. Plattformen ska även tillhandahålla medlemsbolagen stöd i digitaliseringsarbetet både vad gäller praktiska tillvägagångssätt och nya lösningar och tjänster.

Den digitala potentialen inom fastighetsbranschen är idag relativt outnyttjad. Plattformen ska verka för att tillvarata denna potential och frigöra de allmännyttiga bolagens gemensamma kraft. För medlemsbolagen innebär initiativet en möjlighet till att driva och påverka framtidens allmännytta. Med rätt förutsättningar kan de höga trösklarna i fastighetsbranschens slutna system undanröjas och därmed skapa förutsättningar för gemensam innovationskraft.