Placeholder
LED istället för glödlampor

I en glödlampa omvandlas endast 10 procent av energin till ljus, resten blir till värme. LED-lampor omvandlar en större del till ljus, har längre livslängd och ger en energibesparing på ungefär 80 procent jämfört med en glödlampa. Genom att byta lampor i trapphus, allmänna utrymmen och tipsa hyresgäster om detta kan vi spara mycket utan att belysningen försämras.

Belysning som är tänd i onödan

Lampor som lyser mitt på dagen eller när ingen är i närheten är helt onödigt. Om ytterbelysningen är påslagen på dagen eller om det alltid är tänt i ett trapphus behöver kanske styrningen justeras. Se med jämna mellanrum efter om sensorerna för närvarostyrningen är smutsiga eller saboterade.
Lyser det i hisschaktet har kanske reparatören glömt att släcka. Tänk på vad som är tänt när. Stäng av och justera om det inte finns någon anledning till att det lyser.