Placeholder

Energitjuvar finns överallt och är ofta enkla att upptäcka bara vi tänker på vad vi ser, känner och hör. Här kommer några fler vanliga energitjuvar som är bra att kontrollera med jämna mellanrum.

Elkontakter som tjuvanvänds

Eluttag i källare, trapphus, garage och i gemensamma utrymmen ”drar ofta till sig” sladdar till frysboxar, dammsugare, motorvärmare, elbilar etc. Prata med hyresgästen om du vet vem det är och dra ur sladden. Ta annars ett foto och skicka till företagets energiansvarige. På vinden och i källaren finns ibland inkopplade mobilmaster eller andra lösningar för telefoni och internet. Ta reda på om de är registrerade och att telekomföretaget betalar för elförbrukningen.

Värmeslingor som står på under fel årstid

Utanför garage, på gångstråk, på tak och i stuprör finns ibland värmeslingor för att förhindra att snö och is bildas. Är de påslagna under vår, sommar och höst värms dessa ytor upp helt i onödan. Var uppmärksam på dessa ytor och använd värmekamera vid behov. Ta reda på var styrningen sitter, kontrollera vad som är påslaget när. Stäng av eller anmäl till energiansvarig.

Tak- och rökluckor som står öppna

Förvånansvärt ofta står olika former av luckor öppna. Regn och snö kan då enkelt tränga in och orsaka skador. Kontrollera alla luckor med jämna mellanrum, speciellt efter oväder. Stäng och lås.

Isolering runt rör

I garage, källare och i husets vertikala schakt finns rör som ska vara noggrant isolerade. Detta för att varmvattnet ska vara varmt och kallvattnet vara kallt, men också för att värmeledningarna inte ska avge värme på fel ställe i huset. Titta och känn på de här rören. Se till att isoleringen förbättras om det saknas eller om du känner att det är alltför varmt.

Givare för innetemperatur

På norra fasaden, i närheten av undercentralen, finns oftast en givare som reglerar hur varma elementen blir. Tyvärr är de ofta felplacerade så att solens strålar värmer givaren någon gång under dagen. Ett annat problem är att det kan läcka ut varm luft till givaren från byggnaden. Anmäl till energiansvarig så att det blir ordning på värmen i huset så snart som möjligt. Ett annat vanligt fel är att elröret till givaren är för stort och att varm luft därför strömmar in i givaren. Åtgärda genom att täta mellan rörväggen och elkabeln. Akryltätning går exempelvis bra men silikon får aldrig användas vid elutrustning.

Sensorer för belysning

På husens fasader sitter ibland sensorer som reglerar när viss belysning är tänd eller släckt. De registrerar hur ljust det är och för att kunna göra det måste skyddet till sensorn vara transparant. Ett vanligt problem är att det är smutsigt eller att plasten har mörknat. Ta för vana att titta efter detta – torka av dem eller byt skydd vid behov.

Apparater och installationer som står på i onödan

I många byggnader finns frånluftsfläktar, gamla centralantenner och andra installationer som är påslagna utan att användas eller som inte behöver stå på hela tiden. I många garage finns till exempel fläktar för att vädra ut dålig luft. I takt med att bilmotorerna har utvecklats har också luften i garagen förbättrats och det behövs inte lika många fläktar som tidigare. Här handlar det om att ifrågasätta, stänga av och att testa sig fram till vad som behövs.

Motorvärmare som står på i onödan

Vid många parkeringsplatser finns uttag för motorvärmare som kan dra ström i onödan. Kanske har timern gått sönder så att strömmen ständigt är på. Det kan också finnas andra fel med styrningen så här gäller det att kontrollera och åtgärda. I hyreskontraktet står (oftast) att kunden får använda strömmen till motorvärmare men inte för att värma kupén. Har uttaget 4A-säkring så klarar den bara en motorvärmare men ofta har uttaget högre kapacitet och behöver därför kontrolleras. Ibland hänger dessutom sladden kvar trots att bilen inte är på plats vilket är farligt för barn och djur. Samla in dem och låt hyresgästen hämta sladden på kontoret.