Placeholder
Öppna fönster

När ett fönster står på glänt fungerar inte ventilationen i resten av lägenheten. Om någon vill vädra är det effektivare med tvärdrag i några minuter än att ha fönstret öppet hela dagen. Titta därför efter fönster som står öppna i lägenheter, trapphus och gemensamma utrymmen. Är det något problem med ventilationen som gör att de behöver vara öppna eller handlar det om ren (o)vana?

Drag från fönster och dörrar

Husen är byggda för att släppa in luft där vi vill. Upplever du eller hyresgästen kalldrag vid fönster eller dörrar behöver vi kanske sätta dit nya tätningslister eller kontrollera att de är korrekt monterade. Ta hjälp av en expert om du istället tror att luftflödena i huset behöver justeras.

Kalla ytor på väggar och tak

Ett vanligt klagomål är att hyresgästen tycker att det är för kallt i lägenheten. I många lägenheter och trapphus finns det kalla ytor som gör att hyresgästen upplever att det är kallt på en viss plats trots att termometern visar en godkänd temperatur i rummet. Det kan bero på för lite isolering just där och leder till kallras. Om du vet var de kalla ytorna finns – går det att ta reda på vad det beror på. Med en värmekamera är det lätt att kontrollera de exakta ytorna för att kunna åtgärda.

För lite isolering på vind

Det finns olika typer av lösull som används som isolering på vinden och tumregeln är att det ska ligga ett lager på 50 centimeter över hela ytan. Vid nedstigningsluckor och runt serviceplatser för ventilation är det ofta nedtrampat och det kan behöva fyllas på där eller på andra ytor där det ligger för lite isolering. Mät djupet och anmäl till energiansvarig.

Igensatta eller smutsiga ventiler och köksfläktar

I vissa trapphus luktar det matos direkt när man kliver in och i andra fall är det svårt att öppna dörren på grund av undertrycket i huset. Detta är tecken på att något inte är som det ska. Det kan bero på att någon har satt igen en ventil eller köksfläkt i sin lägenhet. Håll utkik efter stängda frånluftsventiler och öppna dem. Ibland saknas också själva frånluftsdonet och behöver då sättas dit. Kanske behöver vissa hyresgäster mer information, kanske behöver ventilationen i huset justeras?

Täckta element

Står det stora möbler eller hänger det tjocka gardiner framför elementen sprids inte värmen som den ska i rummet. Klagar någon på att det är kallt i lägenheten kan det bero på deras möblering eller att det är fullt med damm och skräp bakom elementen.

Element som värmer trapphus och tvättstuga i onödan

Att ha element på högsta effekt i trapphus, källare och tvättstugor är onödigt. Känn på elementen när du ändå går förbi och tänk på hur varmt det är när du kliver in i ett nytt utrymme. Dra ner termostaten om det är varmt. Enligt avtal med Hyresgästföreningen behöver inte trapphus vara varmare än 12 grader.

Fläktar och pumpar som väsnas

Om du tycker att det låter ovanligt mycket eller om du hör nya ljud från undercentraler, maskin­rum eller vinden så jobbar systemet för hårt. Försök att ta reda på varifrån ljudet kommer och ta hjälp av en expert för att åtgärda problemet.