För mindre än ett år sedan började vi vår resa mot ett fossilfritt 2030 med 30 procent mindre energianvändning. Över 250 personer har deltagit i de startträffar och fokusträffar vi haft i Stockholm Göteborg, Malmö och Umeå. Stort engagemang och bra diskussioner om hur vi kan arbeta mot målen.

Det tydligaste behovet är möjligheten att kunna byta och dela med sig av erfarenheter. Sveriges allmännytta håller på att se över möjligheterna för att dela goda exempel och erfarenheter. Vi har även att tagit fram några enkla tips på hur ni kan komma igång med klimatarbetet och hur man kan anordna nätverksträffar lokalt och regionalt.

Det finns många enkla saker för att komma några steg närmare fossilfrihet och vissa delar kommer ta längre tid då ni som företag har mindre rådighet. Men med tålamod och vår gemensamma kraft tar vi nu de första stegen mot målen om en fossilfri och energismart allmännytta till 2030!

Kom igång med Klimatinitiativet

Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Läs mer om företagsförlagd workshop här:

Startträffar för fokusområden

Syftet med dessa inledande träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete. Vi har redan haft en startträff om Klimatsmart boende och en träff om Klimatkrav på leverantörer som lockade drygt 60 deltagare. Det finns fortfarande platser kvar till den tredje fokusträffen. Anmäl dig via länken:

Effekttoppar och förnybar energi – 2 oktober.

Klimat- och energikicken 19-20 november i Lund!

Varmt välkommen till två fullspäckade dagar med energi- och klimatfrågor i fokus. Över 20 seminarier med erfarenheter från medlemmar, forskning och samhällsparter. Flera spännande studiebesök hos LKF i Lund.

Läs mer och anmäl dig här:

 

 

Facebookgrupp kring klimatinitiativet

För att snabbt och enkelt komma igång med erfarenhetsutbytet runt Klimatinitiativet har vi startat en Facebook-grupp Vi som arbetar med Allmännyttans klimatinitiativ där alla medlemmar har möjlighet att diskutera, ställa frågor och dela med sig av tips.

Introduktionskurs för inrapporteringsverktyget

Nu erbjuds en kostnadsfri, webbaserad introduktionskurs till SABOs medlemsföretag. Kursen är 30–60 minuter och beskriver hur man upprättar ett konto, fyller i formulär och upprättar rapporter. Inbjudan skickas via mejl direkt från Worldfavor. Plattformen kommer framöver även användas för SABOs årliga enkäter inom bland annat ekonomi och miljö.

Är du intresserad men inte fått något mejl från Worldfavor, kontakta Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO.

Läs mer om inrapporteringsverktyget här:

EcoDriving av fastighet

En endagsutbildning hos er på företaget som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant. Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Kursledare är Willy Ociansson, en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering.

Läs mer om företagsförlagd utbildning i Eco-driving för företag:

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Här finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.

Längst ner på sidan finns även Klimatinitiativets logga som ni kan använda på er hemsida eller i sociala medier.