Modell för hållbar upprustning

Arbetet med att ta fram en modell för en i alla avseenden hållbar upprustning påbörjades våren 2015. Projektet Hållbara Hem som då startades, har som syfte att, likt Kombohusen, pressa priserna genom upphandlingar och ramavtal.

Boinflytande, tillgänglighet och energieffektivitet

Projektet ska också underlätta upprustningsprocessen genom att förenkla för och säkerställa boinflytande vid renovering. Arbete pågår med att ta fram stödverktyg för medlemsföretagen.

Sveriges Allmännytta ska också verka för att medlemsföretagens bostäder får en förbättrad tillgänglighet, energieffektivitet och att värna kvarboende hyresgästers villkor under renovering.

Pedagogiskt kalkylstöd tas fram

För att underlätta hyressättning vid val av nivåer vid renovering är även ett pedagogiskt kalkylstöd för medlemsföretag och hyresgäster under utveckling.