– Det är ett bra förslag att höja bostadstillägget för pensionärer, men det vore ännu bättre om även bostadsbidraget höjdes. Dessutom behöver utformningen av stödet ses över så att det passar dagens hushållstyper och nivåerna höjas så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader. Fler borde omfattas av möjligheten att få bostadsbidrag, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta anser att statens stöd i form av bostadsbidrag är en viktig del av den generella välfärdspolitiken eftersom det gör det möjligt för hushåll med svag ekonomi att efterfrå­ga goda och tillräckligt rymliga bostäder oavsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.

– Ett höjt bostadsbidrag ger fler möjlighet efterfråga en bostad som passar den livssituation de befinner sig i just nu, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Tillägg och tak höjs

Förslaget innebär att konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta. Dessutom föreslås att bostadskostnadstaket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av bostadstillägg, höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad.  För höjningen av bostadstillägget tillförs 1 022 miljoner kronor i budgeten för 2022.

För de som har en bostadskostnad under 7 000 kronor per månad innebär regeringens förslag att bostadstillägget ökar med 200 kronor per månad. Som mest innebär förslagen en ökning av bostadstillägget om 450 kronor per månad. Detta gäller för dem med en bostadskostnad på 7500 kronor eller mer per månad.

Den föreslagna höjningen presenterades idag som en av flera åtgärder för att ge äldre en ökad trygghet.