Giltig från och med 2018-05-25

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är SABO, Box 474, 101 29 Stockholm. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon, 08-406 55 00, eller via e-post info@sabo.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft inom EU i maj 2018.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

SABO behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning eller konferens, beställer publikationer från webbshopen, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, deltar i undersökningar, lämnar uppgifter eller söker kontakt med oss för rådgivning eller i annat ärende via hemsidan eller e-post.

När du besöker vår hemsida genereras cookies som samlar in information på och från din webbläsare Vi använder cookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår hemsida. Vi samlar därför in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare.

För vilket syfte samlas personuppgifterna?

Din personliga information används endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. 

  • Behandling av personuppgifter i samband med utbildning och konferens.Vid anmälan till SABOs utbildningar och konferenser samlar vi in och behandlar personuppgifter; namn, e-post, företag samt företagets adress. Laglig grund: Fullgörande av avtal.
  • Uppgifter om särskild kost samlas in. Det görs för att säkerställa en så bra upplevelse som möjligt. Uppgifterna kopplade till person delas inte med någon utomstående och raderas efter avslutad utbildning eller konferens. Laglig grund: Samtycke.
  • Behandling av personuppgifter i samband med beställning i webbshopen.Vid beställning av trycksaker krävs uppgift om namn, e-post, företag och företagets adress för att säkerställa korrekt leverans samt som underlag för fakturering.Laglig grund: Fullgörande av avtal.
  • Behandling av personuppgifter i samband med statistikinsamling. Vid insamling av statistikuppgifter finns behov av namn på uppgiftslämnare för att vid behov kunna ställa uppföljande frågor. Laglig grund: Intresseavvägning.
  • Behandling av medlemsinformation. SABO är en medlemsorganisation vars syfte bland annat är att samla in och sprida goda exempel och skapa nätverk i olika frågor för våra medlemmar. Dina personuppgifter används för att kunna erbjuda information och inbjudningar till olika konferenser, utbildningar och nätverk. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra medlemsbolag för att skapa gemensamma nätverk. Laglig grund: Intresseavvägning.
  • Behandling av personuppgifter i samband med rådgivning. I samband med rådgivning finns behov av namn och kontaktuppgifter till frågeställaren för att kunna besvara ärendet. SABO arbetar aktivt för att minimera ytterligare personuppgifter i samband med rådgivning samt också för att förhindra spridning av informationen.Laglig grund: Fullgörande av avtal.
  • Information från SABO. Dina personuppgifter kan komma att användas för att informera om kommande utbildningar och konferenser eller om nya trycksaker. Du kan när som helst meddela oss på info@sabo.se att du inte önskar få mer information. Laglig grund: Intresseavvägning.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om ytterligare lagring krävs för fullgörande av företagets rättsliga förpliktelser.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

Användning av personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt för SABO att använda personuppgiftsbiträde överförs endast dina personuppgifter för ändamål som är förenliga med de tjänster för vilka SABO har samlat in uppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du begära korrigering av felaktiga uppgifter, begränsning av uppgifter eller i vissa fall att radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@sabo.se eller på 08-406 55 00.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Giltighetsdatum för denna integritetspolicy finns i början av texten.