Så skapar vi trygga och hållbara livsmiljöer 

Häng med på Allmännyttans fastighetsvecka i maj. Under två timmar varje dag får du de senaste nyheterna inom fastighetsutveckling, goda exempel från andra bostadsbolag i landet och massor med inspiration och ny kunskap. Vi kommer att ta upp frågor som rör allt från nyproduktion och renovering till stadsdelsutveckling, mobilitet och trygghet och annat som bidrar till hållbara livsmiljöer.

Strategier för att öka byggandet

Vi kommer att presentera viktiga förslag och strategier för att öka byggandet i Sverige och berätta om spännande pågående projekt. Dagarna kommer att ha olika teman såsom Allmännyttan som samhällsbyggare, att bygga nytt och prisvärt, att bygga hållbart och att renovera smart.

Medverkande

Sofia Heintz
Sofia är civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.
Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Sara Westberg
Sara Westberg är Fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem. På avdelningen arbetar vi med att bygga nya bostäder och attraktiva stadsdelar för Uppsalas nuvarande och kommande hyresgäster.
Nurgül Iljas Eminovska
Nurgül jobbar med bostadssociala frågor, med fokus på frågor som skola, trygghet och sysselsättning. Nurgül är även verksamhetsansvarig för Fritidsklubben Linnéa som MKB startade 1997, som har anställda pedagoger med 80 barn som medlemmar.
Jorunn Rådberg
Jorunn är en beteendevetare med passion för miljonprogramsområden som jobbat för bland andra Boverket, Wihlborgs/Fabege, Stena Fastigheter och Sweco i områden som Rinkeby, Tensta, Skärholmen och Fisksätra.
Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Carl Ståhle
Carl jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
Lars Marklund
Lars jobbar med forsknings- och innovationsledning på RISE och har ett stort intresse för hållbarhet och samhällsbyggnad. Lars har en doktorsexamen från KTH. Han leder innovationsprojektet COINPLACE som utvecklar tjänster som ska främja samnyttjande av byggnader och fler multifunktionella fastigheter.
Daniel Sand
Daniel jobbar på Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB som fastighetschef. Han är intresserad av att hitta verktyg och metoder som gör att kommunens byggnader används mera och på så sätt minskar behovet av totala antalet kvadratmeter som behöver byggas, byggas om och förvaltas.
Robin Rushdi
Robin är utbildad stadsplanerare och hållbarhetsspecialist som bestämde sig för att avsluta sin tjänst som Hållbarhetschef för att ge sig in i startup världen och arbeta med cirkulär ekonomi via plattformen Vakansa. En plattform som främjar ett resurseffektivt användande av befintliga byggnader och lokaler genom att underlätta för samnyttjande.
Andreas Schönström
Andreas är bland annat ansvarig för stadens nya markanvisningspolicy, som reglerar villkoren för markaffärer mellan kommunen och exploatörer. Han är också ansvarig för parkeringspolitiken med en ny p-norm som gör det möjligt att bygga bostäder till lägre pris med motkravet att fastighetsägaren investerar i mobilitetsåtgärder.
Karl Törnmarck
Karl är statsvetare med M.Sc i Hållbar utveckling och jobbar med att utveckla medlemsstöd inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Kicki Björklund
Kicki Björklund är vd för Bostadsbolaget sedan 2015. Hon har en bakgrund inom forskningen, är doktor inom fastighetsekonomi, och har bland annat arbetat hos John Mattsson och som vd för SigtunaHem. Viktigt för Kicki Björklund är att arbeta kunskapsbaserat och hon brinner för bostadspolitiska frågor och att kunna göra skillnad.
Kristina Mjörnell
Kristina är ansvarig för Affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen på RISE och adjungerad professor i Byggnadsfysik vid LTH. Kristina har forskat inom hållbar renovering i ca 15 år och lett forskningsmiljön SIRen.
Emil Ring
Emil arbetar som gruppchef för ÖBOs byggprojektledare sedan 5 år och har dessförinnan en entreprenad bakgrund. ÖBO bygger årligen för ca 1,3 miljarder kronor varav ca 900 miljoner är i befintligt bestånd. Projekten drivs av ÖBOs Fastighetsutvecklingsavdelning, där Emils grupp ingår.
Pär Holmgren
Pär har tjugo års erfarenhet av att arbeta som meteorolog på SVT, har skrivit 18 böcker om klimatförändringarna och är numera en av Sveriges 21 EU-parlamentariker. Han arbetar dagligen med EU:s klimat- och miljöpolitik och är ordinarie ledamot i EU-parlamentets miljöutskott.
Jonas Högset
Jonas är chef för enheten Fastighet & Hållbarhet på Sveriges Allmännytta, är utbildad civilingenjör och har över 15 års erfarenhet från branschen i olika roller. Hos Sveriges Allmännytta driver han utveckling med målet om en hållbar samhällsbyggnad.
Fredrik Törnqvist
Fredrik har många års erfarenhet av ledande befattningar i fastighetsbranschen och är sedan 2013 vd för AB Stångåstaden i Linköping. Fredrik är även ordförande i Sveriges Allmännyttas Byggherreråd.
Magnus Persson
Magnus är ansvarig för Skanska Sveriges byggverksamhet. Han har över 20 år i byggbranschen, verksam både i Sverige och internationellt.
Jan-Ove Östbrink
Jan-Ove arbetar på SKR som bostadspolitisk expert med allehanda frågor som rör bostäder, bostadsbyggande och bostadsförnyelse, boende, fysisk planering/samhällsplanering samt hållbar regional och lokal utveckling.
Per Ångquist
Per har grundat TETRS med målsättningen att möjliggöra datadriven bostadsutveckling. Tillsammans med ett team av bland annat spelutvecklare har företaget på kort tid utvecklat en AI-baserad teknik för att generera design för flerbostadshus. Per har tidigare arbetat på WSP, Hifab och Belatchew Arkitekter.
Elin Olsson
Helena Bjarnegård
I maj 2018 antog den svenska regeringen en ny nationell politik för arkitektur, form och design med titeln ”Politik för gestaltad livsmiljö” (proposition 2017/18: 110). I samband med detta beslutades också att Boverket för första gången skulle utse en riksarkitekt. Helena leder och samordnar arbetet inom arkitekturområdet nationellt.
Erik Hävermark
Erik är chef för projektutveckling på SBB som idag är Nordens ledande fastighetsutvecklare. SBB:s projektutveckling ansvarar för omfattande investeringar i nyproduktion och befintlig bestånd inom bostäder och samhällsfastigheter. Erik har lång erfarenhet från både entreprenad- och beställarsidan och har tidigare jobbat på bl.a. NCC, JM och Rikshem.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
25–28 maj i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 400 kronor för medlem
4 200 kronor för övriga
För medlemsföretag: De första fem deltagarna från samma företag betalar fullt pris. Blir ni fler än så deltar övriga kostnadsfritt.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 25 maj
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation via länk. Det kommer även att finnas möjlighet att se föreläsningarna on-demand i efterhand.

Undrar du något?

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.