Digital digitaliseringsvecka!

I fyra dagar får du ta del av intressanta och spännande föreläsningar, webbinarier och panelsamtal inom området digitalisering. Du väljer själv vad du vill delta på. Biljetten ger dig tillgång till hela veckans program – live eller on demand i efterhand. Under livesändningarna ges du stora möjligheter att interagera och ställa frågor. Som deltagare är du med helt digitalt vilket innebär att du kan befinna dig var som helst, där det passar dig bäst för stunden. Klimatsmart, tids- och kostnadseffektivt och smidigt!

Tema för dagarna

Här nedan ser du vad vi kommer att diskutera under dagarna. Du väljer själv om du vill delta på hela veckan eller om det är något särskilt ämne som du vill fokusera lite extra på. Läs mer under programfliken.

Digitala strategier inom fastighetsbranschen i Livet efter krisen

Sidewalk Labs var en av världens mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt. I Toronto vid Ontariosjön hade Google planerna på att utveckla den digitala staden. För 2040. Ett Utopiaeller Dystopia? Meningarna är delade. Quattroporte var där 2019 och fick en presentation av visionerna och planerna.

Arbetet avslutades april 2020 – 20 år i förtid – med hänvisning till Corona. Var det verkligen orsaken? Eller var Googles helhetsgrepp med staden som dataproducent alltför hotande? Vad kan vi lära oss av intressanta digitaliseringsprojekt inom stads- och fastighetsutveckling idag och hur bör dessa anpassas för att fungera i livet efter krisen. I framtiden.

Vår nya roll i och med digitaliseringen

I pandemins kölvatten har bostaden blivit platsen där vi arbetar, vårdas och studerar. Digitaliseringen gör det möjligt. Men frågan är hur bra och tryggt det blir när rum som är brukar vara kalibrerade för arbete, vård och lärande ersätts av köksbordet, soffan och sängen? Och hur fördelas samhällets resurser när ansvaret för den här typen av rum flyttar in i våra hem? Får vi plats, är vi tillräckligt och likvärdigt uppkopplade, är miljön trygg och hur tillgodoser vi brukarnas individuella behov?

Vi måste dessutom beakta värderingsförflyttningar hos boende i våra bostäder och städer kopplat till demografiska förändringar över tid.

Värdet att data

Data i sig är inte värdefull. Data utan kontext är faktiskt rätt värdelös. Men tillgången till korrekt och användbar data som är alltmer avgörande för organisationers lönsamhet, till och med för deras överlevnad.

90% av all data i världen skapades under de senaste 2 åren.
80% av all data i världen är ostrukturerad

Siffrorna säger en del om tillväxten inom avancerad dataanalys och AI för prognos och mönsterigenkänning. För hållbar digitalisering av våra verksamheter krävs att vi tillgängliggör data från verksamhetssystemen så att vi kan tillämpa framväxande teknologi i våra verksamheter.

Upphandling för transformation

En av de viktigaste drivkrafterna för innovation och transformation är att vi har möjlighet att öppna upp för förbättringar och förändringar. Det är viktigt att inte låsa in sig. Samtidigt så handlar upphandling om att just specificera och boxa in för att få kontroll men också avgränsning.

Det finns dock en del tjänster och produkter där vi vill vara en del i utvecklingen. Där vi vill öppna upp för att följa eller t.o.m. leda förändring, annars kommer vi obönhörligen på efterkälken. Dagen handlar om hur vi öppnar upp för att stimulera transformation. Grunden är molntjänster och sedan kommer vi att få några exempel från Allmännyttan på strategiskt viktiga upphandlingar.

 

 

Medverkande

Carl Ståhle
Carl jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
Cecilia Holmström
Cecilia kommer närmast från Tengbom där hon genom åren verkat som arkitekt i såväl operativa som strategiska roller inom bostad, stadsutveckling och hållbarhet. Hon har även varit en stark röst i debatten, engagerats i flera nationella och internationella projekt samt i forskning och i HSB Living Lab.
Louise Lindquist Sassene
Louise är uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA och affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på ÅWL Arkitekter. Hon är även verksam som illustratör. Louise bloggar gärna om skolfrågor och andra favoritämnen som digitalisering, AI och samhällsbyggnadsbranschens omställning.
Terese Sudheesh-Skärvagen
Peter Majanen
Från mitten på 90-talet har Peter arbetat med komplex analys av värderingar och trender och han har verkat i många av de största utvecklingsprojekten i Sverige och andra länder för att identifiera framtida möjligheter och tillväxtmöjligheter.
Maria Gill
Maria är en erfaren strateg och projektledare som bidrar till att implementera digitala lösningar och nya sätt att arbeta inom hälsa, vård, omsorg och socialtjänst.
Anna Lackman
Anna arbetar sedan hösten 2018 som expert på förvaltningsfrågor på Sveriges Allmännytta och hanterar de flesta frågor som rör område. Hon har tidigare arbetat på Stockholmshem och Svenska Bostäder som bland annat områdeschef och förvaltare.
Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Anders Jonson
Anders bevakar kontinuerligt hur avtalsfrågor, standarder och certifieringar påverkar Sverige, övriga EU-länder och olika branscher samt det pågående arbetet med EU-harmonisering av molntjänster i Sverige.
Peter Skoog
Peter har tidigare jobbat med programvaruutveckling i Norden med fokus på elnät och telekom. Sedan 6 år jobbar Peter på Familjebostäder b.la med olika aspekter av fastighetsautomation och verksamhetsförändring.
Caroline Bergman
Caroline arbetar sedan början av 2019 med Digital Transformation på MKB Fastighets AB. Hennes fokus ligger på att hitta rätt vägar i IT-upphandlingar och nyttjande av molntjänster samt att få ut bäst nytta ur dessa tjänster (för kund och medarbetare).
Johan Braw
Johan är jur kand, och har varit VD för Sölvesborgshem sedan 2013. Han har varit verksam inom samhällsbyggnadsfrågor sedan 2004.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
9–12 november i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 30 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Deltagande digitalt på digitaliseringsveckan
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som arbetar med eller kommer i kontakt med området digitalisering.

Undrar du något?

placeholder+image
Daniel Andersson Dahl
Daniel Andersson Dahl är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser. 
placeholder+image
Carl Ståhle
Carl Ståhle är ansvarig för området Digitalisering och digital fastighetsutveckling.