Ett forum för dialog kring digitaliseringens möjligheter för hållbar samhällsutveckling

Den 29-30 augusti riktar vi blickarna mot framtidens allmännytta. Under två dagar träffas allmännyttiga bostadsbolag, samhällsaktörer, akademi och näringsliv för att lära av varandra och inspireras. Vårt program ger bredd till den som söker överblicken, möjlighet till fördjupning i professionella workshops för de som söker vässa sin kunskap och sist men inte minst möten och matchning med några av Sveriges vassaste innovationsbolag inom fastighetsautomation, tjänstedesign och datadrivenhet.

Häng med på en resa in i framtiden och tillbaka där vi utforskar de möjligheter som öppnas för allmännyttan och boende när vår data på nya sätt blir en resurs för innovation.

Tema 1 Boendedialog – Möjligheter att göra vardagen till en bra dag för alla

Genom att utveckla allmännyttan tillsammans med de boende kan vi skapa välmående och attraktiva livsmiljöer. Men hur vet vi vilka nya tjänster hyresgästerna eftertraktar? Har de råd, vem ska annars betala? Hur etablerar vi relationer som stärker vår affärsutveckling? Tänk om konkurrenter kommer med ett bättre erbjudande?

Med digitala stöd och datadrivenhet kan vi förstå våra hyresgästers behov bättre och göra investeringar som ger hållbara effekter över tid.

Tema 2 Datainformerad – Möjligheter att nå trygghetsmål och klimatmål

Genom att använda artificiell intelligens (AI) kan vi förverkliga digitala tvillingar, optimering och automation för energieffektivisering och prediktivt underhåll. Men hur vet vi vilken data som är mest värdefull? Är det bostadsbolaget eller rent av någon annan part som har samlat in den? Kan vi tämja masterdatamonstret en gång för alla och skifta fokus till att dela data? Hur delar vi i så fall data utan att riskera informationssäkerheten och hyresgästens integritet?

Med förankring i en sund datadriven kultur där vi fattar beslut på empirisk grund kan vi skapa nya värden och uppnå de strategiska hållbarhetsmålen.

Tema 3 Öppen utveckling – Möjligheter att samverka och dela lösningar

Genom öppen innovation och samverkan kan vi bygga vidare på varandras lösningar och slippa betala för att lösa samma problem många gånger. Men hur kan vi bygga öppna lösningar i allmännyttan? Vilka sätt finns för att komma till rätta med dagens inlåsningseffekter? Och hur undviker vi inlåsningseffekter i nya lösningar när världen omkring oss samtidigt blir alltmer komplex? Vem kan vi lita på så att bi inte kompromissar med krav på säkerhet och spårbarhet?

Med öppna API:er, utvecklingssamverkan kring öppen källkod och öppna data kan vi uppnå hållbar digitalisering i våra verksamheter.

Årets digitaliseringskonferens av Sveriges Allmännytta och Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ

Årets digitaliseringskonferens byter namn och får ett interaktivt program för VD och verksamhet. Hur kan vi anpassa allmännyttan och dess verksamheter till en alltmer digitaliserad värld? Den frågan var början på Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ, ett treårigt samarbete mellan 100 bostadsbolag med syfte att skapa förändringskraft och ett ramverk för hållbar digitalisering av den svenska allmännyttan. Idag är vi i slutet av det uppdraget och i början på förverkligandet av en hållbar och attraktiv allmännytta med digitalisering som motor, ett ämne som vi kommer att utforska tillsammans med er Centralposthuset i Stockholm.

Så boka in den 29-30 augusti nu!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
29–30 augusti - Stockholm
7A Posthuset, Vasagatan 28
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
8 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 27 maj
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Undrar du något?

placeholder+image
Vanessa Ware
Vanessa Ware är projektledare inom Allmännyttans digitaliseringsinitiativ.
placeholder+image
Carl Ståhle
Carl Ståhle är ansvarig för området Digitalisering och digital fastighetsutveckling.
placeholder+image
Daniel Andersson Dahl
Daniel Andersson Dahl är projektledare för utbildningar och konferenser.