En konferens om hur vi tillsammans bygger ett socialt hållbart samhälle

Att arbeta med människor är det bästa som finns men ibland också det svåraste. Anställda på bostadsföretag möter hyresgäster från hela världen och med olika bakgrund. Frågorna att hantera kan handla om allt från trygghet och trivsel till oro och störningar. För detta krävs en stor skicklighet och kompetens. Nu samlar vi personer från hela landet som är intresserade av sociala frågor i boendet för ett inspirerande erfarenhetsutbyte.

Viktiga frågeställningar och goda exempel

Vi träffas under två dagar i Uppsala på Uppsala Konsert & Kongress, och Uppsalahem är värdar för årets konferens. De kommer att ge oss exempel på arbetssätt och även ta oss med på studiebesök i deras bostadsområden. Några ämnen vi pratar om under dagarna är bostadsbolaget och barnens perspektiv, det vräkningsförebyggande arbetet och hyresjuridiska nyheter. Dessa inspirerande föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och gott om tid för nätverkande.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med social hållbarhet och de bosociala frågorna på bostadsbolaget och kommunen.

Varmt välkomna till Uppsala!

Föreläsare

placeholder+image
Linda Ryttlefors
Kommunikationschef, Uppsalahem
Linda Ryttlefors arbetar som kommunikationschef på Uppsalahem sedan 2011.
placeholder+image
Viktoria Raft
Chef kommunikation, Sveriges Allmännytta
placeholder+image
Mattias Tegefjord
Vd, Uppsalahem AB
Civilingenjör med mångårig chefs- och ledarerfarenhet från olika företag inom fastighetsbranschen.
placeholder+image
Elin Blume
Strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Elin Blume arbetar som strategisk samhällsplanerare vid Uppsala kommun med fokus på en socialt hållbar bostadsförsörjning.
placeholder+image
Monica Axelsson
Fastighetsstrateg, Uppsalahem AB
Erfarenhet inom samhälls- och stadsbyggnadssektorn, med uppdrag dels på Uppsala kommuns mark- och exploateringsavdelning, dels inom privat bostadsutveckling.
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
Åsa Schelin arbetar som expert inom boendefrågor. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Schelin har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
placeholder+image
Hilde Wiberg
Enhetschef, Uppsala ungdomsjour
Hilde Wiberg är enhetschef för Uppsala Ungdomsjour och har arbetat inom socialtjänsten i snart 20 år.
placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
placeholder+image
Emma Holmqvist
Forskare, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet
Emma Holmqvist är forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på bostadspolitiska verktyg och planeringens roll för individens möjlighet att tillgodose sitt bostadsbehov.
placeholder+image
Gunilla Svalborg Magnusson
Kronoinspektör - Verkställighet Mellersta-Öst, Kronofogdemyndigheten
Gunilla Svalborg Magnusson har många års erfarenhet av att genomföra vräkningar. Tillsammans med hyresvärdar, socialtjänsten har hon varit med och byggt upp den lokala samverkan i Södertälje och andra kommuner och stadsdelsförvaltningar i Stockholm.
placeholder+image
Björn Bergstrand
Hållbarhetschef, Kommuninvest
Leder Kommuninvests hållbarhetsarbete, inklusive vårt gröna och sociala finansieringsprogram.
placeholder+image
Lars Matton
Chefsjurist, Sveriges Allmännytta
Lars arbetar som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med.
placeholder+image
Tove Höckert
Jurist, Sveriges Allmännytta
Tove arbetar sedan 2017 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Hon har tidigare bland annat arbetat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
placeholder+image
Morgan Alling
Skådespelare, regissör och föreläsare
Morgan Alling föreläser om mänskliga beteenden, mobbning, konflikthantering och hur man hanterar besvärliga människor.
placeholder+image
Anna Johansson
Sveriges kommuner & regioner
placeholder+image
Anna Freiholtz
Hållbarhetschef, Uppsalahem AB
Annahar tio års erfarenhet av hållbarhetsfrågor där avfallshantering alltid varit en hjärtefråga som kopplar ihop både teknik, miljö och beteende.
placeholder+image
Jorunn Rådberg
Bosocial chef, Victoriahem
Jorunn Rådberg är en beteendevetare med passion för miljonprogramsområden och har jobbat för bland andra Boverket, Wihlborgs/Fabege, Stena Fastigheter och Sweco i områden som Rinkeby, Tensta, Skärholmen och Fisksätra.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
27–28 september - Uppsala
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 800 kronor för medlem
9 600 kronor för övriga
Var femte deltagare från samma bolag eller kommunanställd deltar kostnadsfritt.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 22 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid, Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning. Hotellrum finns reserverade på flera hotell i Uppsala. Mer information kommer i samband med bekräftelsen.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår studiebesök, kaffe, luncher och middag. Boken "Bostadsbolaget och barnen" ingår i priset.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Du som arbetar med boendesociala frågor i ett bostadsbolag.

Undrar du något?

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.