Fullspäckade dagar med energi- och klimatfrågor i fokus

Här får du som arbetar med klimat-, energi- och förvaltningsfrågor inom allmännyttan både inspiration, nya idéer och chans att knyta värdefulla kontakter. På konferensen lyfter vi högaktuella frågor, sprider goda exempel och skapar forum för digitalt nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Allt är inkluderat

I år gör vi konferensen digital – och denna gång kan vi erbjuda er att delta på allt. Du behöver inte välja spår som tidigare konferenser, utan du kan ta del av samtliga punkter på programmet.

Heldagskonferens 24 november

Tisdagen den 24 november är en heldag med många spännande föredrag och mycket nätverkande samt ett digitalt mingel.

Därefter erbjuder vi tre temadagar som ingår i konferensavgiften – och ni kan delta på alla tre halvdagarna, eller enbart de halvdagar ni önskar. Se i programmet.

Tre halvdagar med tema:

  • Energi: Onsdagen den 25 november klockan 09.00-12.00
  • Boende: Tisdagen den 1 december klockan 09.00-12.00
  • Upphandling: Onsdagen den 2 december klockan 09.00-12.00

Medverkande

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna har arbetat med internationella miljö- och klimatfrågor i snart 30år. Han började sin karriär som polarforskare men har sedan arbetat många år inom FN systemet och i ledande befattningar inom olika organisationer.

Anna Bellman
Anna är utbildad journalist, började som programledare inom radio och på TV4, och var under flera år marknads- och kommunikationsdirektör på Capgemini. Idag är Anna sin egen och arbetar som moderator, föreläsare och med talarträning.
Svante Axelsson
Oskar Scheiene

Energieffektiviseringsåtgärder som ger bäst klimatnytta

Andreas Regnell

HYBRIT och framtidens fossilfria elsystem – hur går det ihop?

Charlotte Eisner

Charlotte abetar sedan 2019 på mobilitetsbolaget NEVS (fd SAAB Automotive) där hon ansvarar för affärsutveckling av delningstjänsten NEVS SHARE samt marknadsetablering och lansering av företagets samtliga mobilitetstjänster (MaaS) och elbilar samt så småningom självkörande bilar.

Hanna Westling

Framgångsfaktorer för energistrategiskt arbete hos flerbostadshusägare

Fredrik Spinnars

Förstudie och uppföljning vid underhållsprojekt ur ett energiperspektiv

Anders Hall

Förskolan Hoppet – går det att bygga helt fossilfritt?

Gabriella Castegren
Gabriella arbetar sedan 2014 på Sveriges allmännytta som energiexpert och driver Allmännyttans Klimatinitiativ. Hon är civilingenjör och har tidigare arbetat som förvaltare för kommersiella byggnader, samt under fyra år som miljöspecialist på ett allmännyttigt företag.
Sofia Heintz

Klimatkrav till rimlig kostnad – hur gör man?

Hans Dahlin
Hans är civilingenjör med över 10 års erfarenhet av energi- och miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn. På Sveriges Allmännytta arbetar han med bland annat energieffektiviseringsfrågor, energimarknadsfrågor och klimatinitiativet.
Anders Johansson

Senaste nytt från Boverket

Per Lundqvist

Stångåstadens strategi för utbyggnad av laddplatser

Johanna Wikander

Stockholmshem testar hållbara idéer i Gröna Solberga

Jenny Holmquist

MKBs gröna livsstilsboende – hur har det gått?

Johan Almesjö

Hur köper man solceller via SolDIS?

Thom Renström

Klimatåtgärder i tre allmännyttiga bostadsföretag

Aylin Farid

EUs gröna Giv – vad innebär den för medlemsföretag?

Björn Bergstrand

Gröna lån – ett verktyg för att driva på mer klimatsmart byggnation

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
24 november i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 2 november
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Konferensdag den 24 november klockan 9-16. Samt tre halvdagar med tema: Energi 25 nov kl 9-12, Boende 1 dec kl 9-12, Upphandling 2 december kl 9-12.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Alla som arbetar med energi- eller klimatfrågor i bostadsföretagen.

Undrar du något?

placeholder+image
Gabriella Castegren
Gabriella Castegren är expert på energifrågor.
placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.