Två fullspäckade dagar med energi- och klimatfrågor i fokus

Konferensen innehåller frågor om energi- och effekteffektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende. Konferensen går av stapeln i Skellefteå och genomförs tillincsammans med vårt värdföretag Skebo, Skelleftebostäder AB.

Bli stärkt i ditt arbete

Syftet med konferensen är att du som arbetar med klimat, energi och förvaltningsfrågor i allmännyttan, både strategiskt och praktiskt, ska bli stärkt i ditt arbete och komma hem med inspiration, nya idéer och bekantskaper. Det gör vi genom att lyfta högaktuella frågor, sprida goda exempel, skapa forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Hur?

På konferensen varvar vi med föredrag, studiebesök och möjlighet att besöka utställare, allt för att du ska få med dig så mycket som möjligt från konferensen. Konferensen kommer att hållas på The Wood Hotel och Sara Kulturhus, ett klimatklokt hus som producerats lokalt av skog från regionen och knyter an till Skellefteås långa tradition inom träbyggande. Solceller och effektiv energianvändning bidrar ytterligare till att minimera husets klimatavtryck.
Finalisterna i tävlingen ”Årets bästa klimatinitiativ 2022” kommer att presenteras och vinnarna kommer att utses under pompa och ståt! Missa inte chansen att lyssna till och fira vinnarna i denna årliga tävling.
På länken ovan finner du mer om anmälan till tävlingen. OBS! Anmälan att skicka in tävlingsbidrag stänger den 17 oktober.
Allmännyttans Klimatinitiativ – ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syftet att bidra till klimatomställningen genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte

Resan till och från Skellefteå

Vi uppmanar alla som har möjlighet att resa med tåg till och från vår konferens.
Till Skellefteå reser du enkelt och bekvämt med tåg, med anslutning. Några exempel med resa från Södra Sverige nedan:
• Nattåg till Bastuträsk (framme kl 08:30 på morgonen) och därifrån buss till Skellefteå (cirka 60 minuter)
• Nattåg till Umeå (framme kl 06:08 på morgonen) och därifrån buss till Skellefteå (cirka 120-150 minuter)
• Dagtåg till Umeå (olika avgångar finns) och därifrån buss till Skellefteå (cirka 120-150 minuter)
• Kan du inte ta tåget finns det möjlighet att flyga till Skellefteå flygplats, med anslutande flygbuss.

Nytt för i år vid anmälan

På konferens kommer vi att använda oss av en webbaserad app. Denna kommer att göra så att din upplevelse på konferensen blir mycket bättre och ditt deltagande än mer meningsfullt. För att göra detta möjligt ber vi dig att registrera ditt mobilnummer vid anmälan. Närmare inpå konferensen kommer du att få ett sms med en länk till denna app. Denna länk klickar du på och vips är du inne i appen (mer information kommer närmare konferensen). Det kommer inte att behövas några krångliga koder, man behöver inte ladda ner något från Apple play eller liknande, det är enkelt och smidigt. I appen kommer du finna allt nödvändigt för kicken; ditt program, vilka är talarna, vilka utställare finns på plats, vad händer vid studiebesöken samt all annan lämplig information som gör att ditt deltagande blir både enklare och roligare. Tack för din hjälp!

Välkommen till Klimat- och Energikicken 2022!

Föreläsare

placeholder+image
Anna Bellman
Moderator
En inspirerande och erfaren kommunikations-expert. Skicklig i det personliga mötet men också att moderera konferenser för hundratals personer.
placeholder+image
Martin Hedberg
Meteorolog och författare
En initierad genomgång av de långa perspektiven och naturens gång som hur människan påverkar grundläggande livsbetingelser i naturen.
placeholder+image
Björn Berggren
Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
Björn arbetar med bl.a. Nils Holgersson, Prisdialogen och Sveby samt stöttar medlemsföretagen och bedriver aktivt påverkansarbete.
placeholder+image
Oliver Berger
Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling

Moderator för spåret: Klimatsmart boende

placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta

Moderator för spåret: Klimatsmart boende

placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Sveriges Allmännytta
Arbetar med avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan & certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
placeholder+image
Thomas Sundén
TF Koordinator, Sveriges Allmännytta

Moderator för spåret: Klimatkrav leverantörer

placeholder+image
Frida Hansson
Projektledare, Sveriges Allmännytta
Frida Hansson arbetar som projektledare på Sveriges Allmännytta, framförallt inom ramen för Klimatinitiativet.
placeholder+image
Per Spolander
Bostadspolitisk expert, Sveriges Allmännytta
Per arbetar som bostadspolitisk expert med ansvar för EU och internationella frågor på Sveriges Allmännytta sedan 2021.
placeholder+image
David Åberg
General Manager, The Wood Hotel
Var med i byggprocessen av Sara Kulturhus och the Wood Hotel. Nu i driften på ett av Sveriges mest miljövänliga hotell/kulturhus.
placeholder+image
Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
placeholder+image
Åsa Thrysin
Forskare och konsult, IVL Svenska Miljöinstitutet
Arbetare i forskningsprojekt, regeringsuppdrag och konsultuppdrag kopplat till klimatberäkningar och klimatdeklarationer av byggnader.
placeholder+image
Jennie Wiederholm
Utredare Energi och miljö, Hyresgästföreningen
Ger HGF:s syn på energi- och miljöfrågor inom bostadssektorn. Utvecklar policy och för fram HGF:s ståndpunkter nationellt och i EU.
placeholder+image
Anna Fredriksson
Projektledare, Lundbergs fastigheter
Byggprojektledare sedan 2012. Ingår i företagets klimatgrupp och hon jobbar aktivt med att öka återbruket inom Lundbergs.
placeholder+image
Andreas Skälegård
Energi- och installationssamordnare, Uddevallahem
Andreas är med i alla nybyggnationer och renoveringar - från tidig planering till uppföljning av resultatet.
placeholder+image
Åsa Pallin
Hållbarhetsspecialist, Uppsalahem AB
Fokus på ekologisk hållbarhet, vilket innebär strategiskt och stöttande med miljö- och klimatfrågor.
placeholder+image
Anders Nordstrand
vd, Sveriges Allmännytta
VD sedan 2016. Lång erfarenhet inom allmännyttan. Tidigare VD på Bostads AB Mimer och på Micasa Fastigheter.
placeholder+image
Helena Helgegren
Konsult Återbruk och Klimatsmart Byggande, SWECO
Startade Återbruksnätverket Öst. Leder samarbetsprojekt inom återbruk tillsammans med fastighetsägare och hyresgäster.
placeholder+image
Annamaria Sandgren
Expert Klimat och hållbart samhälle, IVL Svenska Miljöinstitutet
Utvecklar branschpraxis och vägledningar för fastighetssektorns klimatpåverkan, jobbar strategiskt med klimatfärdplaner och klimatmål.
placeholder+image
Anna Malmberg
Projektledare Ekologisk Hållbarhet, Hyresbostäder Norrköping
Jobbar med frågor klimatfrågor och Hyresbostäders mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 50% år från 2020 till 2030.
placeholder+image
Olle Wiman
Controller, HBV
Arbetar som verksamhetscontroller, IT-samordnare och excel-wizard. Brinner för att skapa effektiva system i syfte att förbättra
placeholder+image
Johan Almesjö
VD, HBV
VD sedan 2017 på HBV som är allmännyttans inköpsfunktion.
placeholder+image
Jörgen Ågren
Hållbarhetsstrateg, HBV
Arbetar som hållbarhetsstrateg på HBV. Driver HBV:s vision och ramverk för hållbarhetsarbetet framåt.
placeholder+image
Gösta Gustavsson
Senior advisor fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Bred erfarenhet i allmännyttan. Meriter som: Effektivare renovering och fem upphandlingar av Kombohus.
placeholder+image
Malin Rapp
Inspirationsföreläsare
En inspirerande talare och ledarskaps- utvecklare. Expertis inom neuro- vetenskap och motivationspsykologi.
placeholder+image
Jens Johansson
Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Jens arbetar bland annat med att utveckla klimatkrav inom byggområdet och med Miljöspendanalysen.
placeholder+image
Jenny Sahlin
Forskare & Konsult, Profu
Involverad i forskningsprojekt och regeringsuppdrag inom avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning.
placeholder+image
Helena Markgren
VD Skellefteåbostäder AB och Skellefteå Industrihus AB
placeholder+image
Harriet Classon
Styrelseordförande Skellefteåbostäder AB
placeholder+image
Mia Häggström
Hållbarhetschef, Fabege
Lång erfarenhet i bygg- och fastig- hetsbranschen. Drivkrafter inom miljö, klimat och av social inkludering.
placeholder+image
Emma Evers Holm
Hållbarhetsstrateg, AB Familjebostäder
Har för närvarande ett stort fokus på mobilitet, klimatberäkningar och minskad klimatpåverkan, samt cirkulärt byggande.
placeholder+image
Eva Andersson
Projektutvecklare, AB Familjebostäder

Arbetar med markakvisition och detaljplaner i olika utvecklingsprojekt rörande Stadsutveckling.

placeholder+image
Kenneth Ahlström
Energi och miljöchef, Kopparstaden AB
Arbetar sedan 2010 med returvärmelösningar, vindkraft och olika utvecklingsprojekt.
placeholder+image
Åse Togerö
Hållbarhetsexpert, IVL
Har ägnat femton år åt hållbart byggande med fokus på klimat- neutralitet och gröna innovativa lösningar.
placeholder+image
Sofia Hansdotter
Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik. Driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande.
placeholder+image
Björn Bergstrand
Hållbarhetschef, Kommuninvest
Leder Kommuninvests hållbarhetsarbete, inklusive vårt gröna och sociala finansieringsprogram.
placeholder+image
Frida Görman
Civilingenjör, IVL Svenska Miljöinstitutet
Expert inom klimatberäkningar av byggnader. Jobbar med projektet Klimatkrav till rimlig kostnad ROT, Framtidens design.
placeholder+image
Emmy Lennevald-Calli
Miljöstrateg, Hyresgästföreningen
Arbetar brett inom miljö, med allt från att sänka våra egna utsläpp till att inspirera hyresgäster till ett klimatsmart boende.
placeholder+image
Marie Linder
Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
placeholder+image
Malin Gibrand
Affärsområdesansvarig Stadsutveckling, Trivector Traffic
Utvecklar transport- och mobilitets- lösningar för en hållbar framtid.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
15–16 november 2022 - Skellefteå
The Wood Hotel & Sara Kulturhus, Torggatan 3
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 600 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 11 november
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning. Hotellrum finns reserverade fram till 14/10 på flera hotell i Skellefteå. Mer information kommer i samband med bekräftelsen.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår studiebesök, kaffe, luncher och middag.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Alla som arbetar med energi- eller klimatfrågor i bostadsföretagen.

Undrar du något?

placeholder+image
Mats Israelson
Projektledare för kurser och konferenser.