Två fullspäckade dagar med energi- och klimatfrågor i fokus

Konferensen innehåller frågor om energi- och effekteffektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende. Konferensen går av stapeln i Trollhättan och genomförs tillsammans med vårt värdföretag Eidar, Trollhättans bostadsbolag AB.

Bli stärkt i ditt arbete

Syftet med konferensen är att du som arbetar med klimat, energi och förvaltningsfrågor i allmännyttan, både strategiskt och praktiskt, ska bli stärkt i ditt arbete och komma hem med inspiration, nya idéer och bekantskaper. Det gör vi genom att lyfta högaktuella frågor, sprida goda exempel, skapa forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Hur?

På konferensen varvar vi med föredrag, studiebesök och möjlighet att besöka utställare, allt för att du ska få med dig så mycket som möjligt från konferensen. Konferensen kommer att hållas på Konferera – Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan. Anläggningen har ett bra miljöarbete och ambitionen är att konferensen ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt.

Allmännyttans Klimatinitiativ – ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syftet att bidra till klimatomställningen genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Information Covid-19
Vår ambition är att genomföra konferensen som planerat. Självklart följer vi utvecklingen av Covid-19 och myndigheternas rekommendationer noggrant inför hösten, och vi kommunicerar eventuella ändrade beslut här och via e-mail. Avbokning sker naturligtvis utan extra kostnad. Vi ser också över hur vi kan komplettera konferensen med digitala lösningar för er som vill vara med på distans.

Medverkande

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna har arbetat med internationella miljö- och klimatfrågor i snart 30år. Han började sin karriär som polarforskare men har sedan arbetat många år inom FN systemet och i ledande befattningar inom olika organisationer.

Anna Bellman
Anna är utbildad journalist, började som programledare inom radio och på TV4, och var under flera år marknads- och kommunikationsdirektör på Capgemini. Idag är Anna sin egen och arbetar som moderator, föreläsare och med talarträning.
Urban Blom

Värdföretag i år.

Anders Nordstrand
Oskar Scheiene

Energieffektiviseringsåtgärder som ger bäst klimatnytta

Andreas Regnell

HYBRIT och framtidens fossilfria elsystem – hur går det ihop?

Charlotte Eisner

Charlotte abetar sedan 2019 på mobilitetsbolaget NEVS (fd SAAB Automotive) där hon ansvarar för affärsutveckling av delningstjänsten NEVS SHARE samt marknadsetablering och lansering av företagets samtliga mobilitetstjänster (MaaS) och elbilar samt så småningom självkörande bilar.

Thom Renström

Klimatåtgärder i tre allmännyttiga bostadsföretag

Stefan Jansson

Innobo – miljösmarta studentbostäder med stomme av trä

Gulsparven – från slitna arbetarbostäder till ett klimatsmart område för hela livet

Christoffer Sundin

Innobo – miljösmarta studentbostäder med stomme av trä

Hanna Westling

Framgångsfaktorer för energistrategiskt arbete hos flerbostadshusägare

Fredrik Spinnars

Förstudie och uppföljning vid underhållsprojekt ur ett energiperspektiv

Anders Hall

Förskolan Hoppet – går det att bygga helt fossilfritt?

Gabriella Castegren
Gabriella arbetar sedan 2014 på Sveriges allmännytta som energiexpert och driver Allmännyttans Klimatinitiativ. Hon är civilingenjör och har tidigare arbetat som förvaltare för kommersiella byggnader, samt under fyra år som miljöspecialist på ett allmännyttigt företag.
Sofia Heintz

Klimatkrav till rimlig kostnad – hur gör man?

Hans Dahlin
Hans är civilingenjör med över 10 års erfarenhet av energi- och miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn. På Sveriges Allmännytta arbetar han med bland annat energieffektiviseringsfrågor, energimarknadsfrågor och klimatinitiativet.
Thomas Johansson

Senaste nytt från Boverket

Anders Johansson

Senaste nytt från Boverket

Johanna Wikander

Stockholmshem testar hållbara idéer i Gröna Solberga

Jenny Holmquist

MKBs gröna livsstilsboende – hur har det gått?

Johan Almesjö

Hur köper man solceller via SolDIS?

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
24–25 november i Trollhättan
Folkets Hus Trollhättan, Kungsgatan 25
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 600 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 26 oktober
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning. Hotellrum finns reserverade på flera hotell i Trollhätan. Mer information kommer i samband med bekräftelsen.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, luncher och middag.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Alla som arbetar med energi- eller klimatfrågor i bostadsföretagen.

Undrar du något?

placeholder+image
Gabriella Castegren
Gabriella Castegren är expert på energifrågor.
placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.