Vi ses digitalt för att under en intressant dag, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, diskutera det viktiga vräkningsförebyggande arbetet och hur vi skapar trygga boendeförhållanden!

Att bli av med sin bostad är en mycket svår situation för de som drabbas, oavsett om det gäller vuxna eller barn. Vi tror att kommuner och bostadsbolag tillsammans i stor utsträckning kan förebygga vräkningar. Under den här dagen får vi ta del av goda exempel och information från Socialstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket hur de och vi kan bidra till att fler människor kan bo kvar i sin bostad. Som start på dagen och inspiration inleder Barnombudsmannen och berättar om sin senaste rapport.

Varmt välkommen!

Föreläsare

placeholder+image
Viktoria Raft
Chef kommunikation, Sveriges Allmännytta
placeholder+image
Ulrica Runemar
Utredare, Sveriges Kommuner och Regioner
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
Åsa Schelin arbetar som expert inom boendefrågor. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Schelin har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
placeholder+image
Elisabeth Dahlin
Barnombudsmannen
Elisabeth Dahlin utsågs av regeringen till Barnombudsman i september 2018 och har arbetat med barnrättsfrågor en stor del av sitt yrkesliv.  Dahlin har haft uppdrag som generalsekreterare för Rädda Barnen samt inom FN för barns rättigheter och våld mot barn.  Vid sidan av det har Elisabeth tjänstgjort vid Sida och utrikesdepartementet, till exempel vid ambassaderna i Lusaka, Brasilia och Hanoi och som ambassadör och chef för Globalt Ansvar.
placeholder+image
Tove Höckert
Jurist, Sveriges Allmännytta
Tove arbetar sedan 2017 som jurist på Sveriges Allmännytta och med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med. Hon har tidigare bland annat arbetat på en affärsjuridisk advokatbyrå.
placeholder+image
Anna Nerelius
Utredare, Socialstyrelsen
Anna Nerelius är utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten. Nerelius arbetar framför allt med frågor som berör hemlöshet och missbruk/beroende.
placeholder+image
Samira Aqil
Utredare, Socialstyrelsen
Samira Aqil är utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten. Aqil arbetar framförallt med frågor som berör ekonomiskt bistånd.
placeholder+image
Nanny Andersson Sahlin
Utvecklingsledare bostäder, Länsstyrelsen Stockholm
Nanny Sahlin Andersson är utvecklingsledare inom bostadsförsörjning på länsstyrelsen i Stockholm och länsstyrelsernas samhällsbyggnadsnätverk. Bakgrund som handläggare och projektledare från kommuner och region. Sahlin arbetar med bostadsförsörjning, bostadsmarknadsanalys, rådgivning till länets kommuner och kontakter mellan länsstyrelserna och nationella myndigheter.
placeholder+image
Jacob Hellström
Bostadsstrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jacob Hellström är socionom och bostadsstrateg på Länsstyrelsen Västra Götaland Funktionen för Regional Planering och länsstyrelsernas samhällsbyggnadsnätverk. Hellström arbetar med bostadsförsörjning, bostadsmarknadsanalys och rådgivning till länets kommuner.
placeholder+image
Margareta Lindberg
Utredare, Konsumentverket
Margareta Lindberg arbetar som utredare inom privatekonomi och överskuldsättning på Konsumentverket.  Uppmärksammar lagändringsbehov, svara på remisser och samarbeta med andra myndigheter är en del av arbetet. Det ingår även att ge stöd till kommunernas budget- och skuldrådgivning och till andra samhällsaktörer som möter människor som har eller riskerar att få skuldproblem.
placeholder+image
Kim Jonsson
Kommunikatör, Kronofogdemyndigheten
Kim Jonsson arbetar inom den förebyggande sektionen på Kronofogden. Jonsson arbetar bland annat med det regeringsuppdrag som Kronofogden fått som handlar om att verka för att socialtjänst och hyresvärdar i hela landet samverkar för att förebygga avhysningar.
placeholder+image
Gunilla Svalborg Magnusson
Kronoinspektör - Verkställighet Mellersta-Öst, Kronofogdemyndigheten
Gunilla Svalborg Magnusson har många års erfarenhet av att genomföra vräkningar. Tillsammans med hyresvärdar, socialtjänsten har hon varit med och byggt upp den lokala samverkan i Södertälje och andra kommuner och stadsdelsförvaltningar i Stockholm.
placeholder+image
Frida Zetterman
Familjebostäder AB
Frida Zetterman har över 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen samt bostadssociala frågor i allmännyttiga bostadsföretag. Zetterman arbetade senast på Familjebostäder AB med vräkningsförebyggande arbete och sedan 2021 som konsult inom fastighetsbranschen.
placeholder+image
Maria Pallin Cox
Hyresrådgivare/Vräkningsförebyggare, Farsta Stadsdelsförvaltning
Maria Pallin Cox är socionom med lång erfarenhet av socialt arbete och arbetar som hyresrådgivare/vräkningsförebyggare inom Farsta Stadsdelsförvaltning.
placeholder+image
Pierre Gharzani
Resultatenhetschef, Södertälje kommun
Pierre Gharzani arbetar som resultatenhetschef på socialkontoret och ansvarar över Södertälje kommuns alla sociala boendefrågor, däribland det vräkningsförebyggande arbetet, samt budget- och skuldrådgivning, dödsboutredning och flyktingmottagande.
placeholder+image
Jimmy Hyll
Hyresjuridisk samordnare, Telge
Jimmy Hyll är hyresjuridisk samordnare med fokus på hyresskulder som bland annat innefattar beslut om verkställighet rörande avhysningar. I det dagliga arbetet ingår samtal som ska vara lösningsfokuserade för kunden, dvs utredda förutsättningar till att hyresgästen ska kunna behålla sitt kontrakt.
placeholder+image
Märtha Westerholm
Samordnare Bostadssociala Gruppen, Växjöbostäder
Märtha Westerholm är utbildad socionom och har arbetat med akuta boendefrågor inom socialtjänsten innan hon började sitt uppdrag som bostadssocial samordnare inom Växjöbostäder augusti 2021.
placeholder+image
Markus Johansson
Socialsekreterare, Arbete och välfärd, Växjö kommun
Markus Johansson är socionom och socialsekreterare på förvaltningen Arbete och välfärd, Växjö kommun och arbetar idag med bostadssociala kontrakt och avhysningsförebyggande arbete.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
2 juni - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 995 kronor för medlem
2 995 kronor för övriga
Ordinarie pris 2995 kr. Vid gemensam anmälan bostadsbolag och kommun är priset 2495 kr exkl moms.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 1 juni
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Politiker och tjänstemän i kommuner, Allmännyttans medlemmar

Undrar du något?

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.
placeholder+image
Åsa Schelin
Åsa Schelin är expert inom boendefrågor.