Vi ses digitalt för att under en intressant dag, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, diskutera det viktiga vräkningsförebyggande arbetet och hur vi skapar trygga boendeförhållanden!

Att bli av med sin bostad är en mycket svår situation för de som drabbas, oavsett om det gäller vuxna eller barn. Vi tror att kommuner och bostadsbolag tillsammans i stor utsträckning kan förebygga vräkningar. Under den här dagen får vi ta del av goda exempel och information från Socialstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket hur de och vi kan bidra till att fler människor kan bo kvar i sin bostad. Som start på dagen och inspiration inleder Barnombudsmannen och berättar om sin senaste rapport.

Varmt välkommen!

Medverkande

Viktoria Raft
Ulrica Runemar
Åsa Schelin
Åsa Schelin arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Schelin har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Elisabeth Dahlin
Elisabeth Dahlin utsågs av regeringen till Barnombudsman i september 2018 och har arbetat med barnrättsfrågor en stor del av sitt yrkesliv.  Dahlin har haft uppdrag som generalsekreterare för Rädda Barnen samt inom FN för barns rättigheter och våld mot barn.  Vid sidan av det har Elisabeth tjänstgjort vid Sida och utrikesdepartementet, till exempel vid ambassaderna i Lusaka, Brasilia och Hanoi och som ambassadör och chef för Globalt Ansvar.
Tove Lundmark Söderberg
Tove Lundmark Söderberg arbetar sedan 2021 som jurist på Sveriges Allmännytta med de flesta juridiska frågor som ett bostadsföretag kommer i kontakt med. Hon har tidigare bland annat arbetat på Regeringskansliet, Boverket och en advokatbyrå.
Anna Nerelius
Anna Nerelius är utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten. Nerelius arbetar framför allt med frågor som berör hemlöshet och missbruk/beroende.
Samira Aqil
Samira Aqil är utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten. Aqil arbetar framförallt med frågor som berör ekonomiskt bistånd.
Nanny Andersson Sahlin
Nanny Sahlin Andersson är utvecklingsledare inom bostadsförsörjning på länsstyrelsen i Stockholm och länsstyrelsernas samhällsbyggnadsnätverk. Bakgrund som handläggare och projektledare från kommuner och region. Sahlin arbetar med bostadsförsörjning, bostadsmarknadsanalys, rådgivning till länets kommuner och kontakter mellan länsstyrelserna och nationella myndigheter.
Jacob Hellström
Jacob Hellström är socionom och bostadsstrateg på Länsstyrelsen Västra Götaland Funktionen för Regional Planering och länsstyrelsernas samhällsbyggnadsnätverk. Hellström arbetar med bostadsförsörjning, bostadsmarknadsanalys och rådgivning till länets kommuner.
Margareta Lindberg
Margareta Lindberg arbetar som utredare inom privatekonomi och överskuldsättning på Konsumentverket.  Uppmärksammar lagändringsbehov, svara på remisser och samarbeta med andra myndigheter är en del av arbetet. Det ingår även att ge stöd till kommunernas budget- och skuldrådgivning och till andra samhällsaktörer som möter människor som har eller riskerar att få skuldproblem.
Kim Jonsson
Kim Jonsson arbetar inom den förebyggande sektionen på Kronofogden. Jonsson arbetar bland annat med det regeringsuppdrag som Kronofogden fått som handlar om att verka för att socialtjänst och hyresvärdar i hela landet samverkar för att förebygga avhysningar.
Gunilla Svalborg Magnusson
Gunilla Svalborg Magnusson har många års erfarenhet av att genomföra vräkningar. Tillsammans med hyresvärdar, socialtjänsten har hon varit med och byggt upp den lokala samverkan i Södertälje och andra kommuner och stadsdelsförvaltningar i Stockholm.
Frida Zetterman
Frida Zetterman har över 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen samt bostadssociala frågor i allmännyttiga bostadsföretag. Zetterman arbetade senast på Familjebostäder AB med vräkningsförebyggande arbete och sedan 2021 som konsult inom fastighetsbranschen.
Maria Pallin Cox
Maria Pallin Cox är socionom med lång erfarenhet av socialt arbete och arbetar som hyresrådgivare/vräkningsförebyggare inom Farsta Stadsdelsförvaltning.
Pierre Gharzani
Pierre Gharzani arbetar som resultatenhetschef på socialkontoret och ansvarar över Södertälje kommuns alla sociala boendefrågor, däribland det vräkningsförebyggande arbetet, samt budget- och skuldrådgivning, dödsboutredning och flyktingmottagande.
Jimmy Hyll
Jimmy Hyll är hyresjuridisk samordnare med fokus på hyresskulder som bland annat innefattar beslut om verkställighet rörande avhysningar. I det dagliga arbetet ingår samtal som ska vara lösningsfokuserade för kunden, dvs utredda förutsättningar till att hyresgästen ska kunna behålla sitt kontrakt.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
2 juni - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 995 kronor för medlem
2 995 kronor för övriga
Ordinarie pris 2995 kr. Vid gemensam anmälan bostadsbolag och kommun är priset 2495 kr exkl moms.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 1 juni
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Politiker och tjänstemän i kommuner, Allmännyttans medlemmar

Undrar du något?

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.