Trygghet är en av de viktigaste boendefrågorna

Vad kan vi göra ur ett fastighetsägarperspektiv för att skapa trygga och säkra bostadsområden?  De här tre digitala halvdagarna förmedlar vi viktig kunskap kring lokal samverkan som en framgångsfaktor, och om vilka typer av trygghetsskapande åtgärder som faktiskt har effekt. Kollegor från våra medlemsbolag berättar om sina arbetssätt och verktyg som har gett resultat och ökat tryggheten i bostadsområden. Du får också inspiration och kunskap från andra organisationer och experter på att utveckla tryggare bostadsområden. Carin Götblad öppnar med att dela med sig hur Polisen ser på utvecklingen.

Innehåll

  • Trygghet och säkerhet i bostadsområdet utifrån fastighetsägarens perspektiv
  • Bostadsbolagen som brottsförebyggare 
  • Brottsförebyggande rådet – kommunens ansvar som brottsförebyggare 
  • Fastighetsägaren roll i integrationen
  • Tryggare Sverige – rapport och webbverktyg
  • Trygga trapphus

Trygghet och säkerhet är inte enbart en fråga för säkerhets- och trygghetsansvariga, utan handlar ofta om rena förvaltningsfrågor. Konferensen riktar sig därför även till dig som jobbar inom förvaltning med att utveckla dina kvarter och stadsdelar eller ansvarar för säkerhets- och trygghetsfrågor tillsammans med andra lokala aktörer. 

Om ni är många från ert bolag som vill delta så erbjuder vi var femte deltagare att delta kostnadsfritt.

Välkommen till dagar fyllda med spännande föreläsningar och goda exempel från våra medlemsbolag!

Föreläsare

placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Åsa Schelin
Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
Åsa Schelin arbetar som expert inom boendefrågor. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Schelin har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
placeholder+image
Carin Götblad
Polismästare, Nationella Operativa Avdelningen
Carin Götblad är sedan oktober 2021 polismästare vid NOA (Nationella Operativa Avdelningen). Götblad har varit länspolismästare för Polismyndigheten i Stockholms län i nio år, samt för polismyndigheten Gotland i fyra år. Götblad har lett flera uppmärksammade statliga utredningar bland annat "Våld i nära relationer - en folkhälsofråga, "Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp".
placeholder+image
Mustafa Panshiri
F.d. polis, författare, samhällsdebattör och föreläsare inom integration
Mustafa Panshiri är föreläsare, debattör, författare och före detta polis. Panshiris hjärtefrågor handlar om invandring, integration och inkludering. Panshiri har jobbat som polis i Linköping.
placeholder+image
Anna-Karin Andershed
Professor i psykologi, Örebro universitet
Anna-Karin Andershed är professor i psykologi och forskar i kriminologi vid Örebro universitet. Andershed har under de senaste 20 åren fokuserat på forskning om risk- och skyddande faktorer för normbrytande beteende och kriminalitet utifrån ett livsloppsperspektiv.
placeholder+image
Caroline Bielkhammar
Chef Stadsdelsprojekt, Hyresbostäder i Norrköping AB
Caroline Bielkhammar ansvarar tillsammans med två strateger på företaget för stadsdelsutveckling i Norrköping. Bielkhammar brinner för hållbarhets- och integrationsfrågor och vill tillsammans med sin personal och trygghetsvärdar skapa bra livsmiljöer för alla boende.
placeholder+image
Henrik Andershed
Professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet
Henrik Andershed är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Andershed är dessutom utvecklingschef på Embrace Safety, en digital tjänst för kartläggning, analys och uppföljning för ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Andershed är författare till mer än 150 vetenskapliga verk.
placeholder+image
Andreas Hammarbäck
Distriktschef, ÖrebroBostäder AB
Andreas Hammarbäck är distriktschef för bl. a. bostadsområdena Varberga och Oxhagen i Örebro som finns med på polisens lista över utsatta områden som riskområden. Hammarbäck har arbetat med  EST och Embrace sedan starten 2014 som en del i ÖBO:s trygghetsarbete.
placeholder+image
Johan Mann
Vd, Fastigo
Johan Mann är vd för Fastigo sedan den 1 juni 2021. Mann har arbetat i flertalet organisationer såsom Almega, SKR och KFS (numera Sobona) som förhandlingschef och arbetsrättsjurist och har även varit förhandlingschef i olika företag.
placeholder+image
Susanne Svensson
Förhandlare & rådgivare, Fastigo
Susanne Svensson är förhandlare och rådgivare på Fastigo och ansvarig för region Norr, samt avtalsansvarig för F-avtalet tecknat med Fastighetsanställdas Förbund.
placeholder+image
Magnus Lindgren
Generalsekreterare, Tryggare Sverige
Magnus Lindgren är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. Lindgren har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourerna Sverige och ordförande för Riksorganisationen för Anhöriga till Våldsdödade (RAV). Lindgren är ledamot i den parlamentariska Trygghetsberedningen som regeringen har inrättat samt leder den särskilda Trygghetskommission som initierats av Region Stockholm år 2020.  
placeholder+image
Maria Deronius
Säkerhetschef, AB Stockholmshem
Maria Deronius är säkerhetschef med ansvar för samordning av säkerheten på Stockholmshem. Deronius har lång erfaren inom krishantering, internutredning, försäkrings- och brandskyddsfrågor, med fler.
placeholder+image
Krister Bergh
Säkerhetsstrateg, Svenska Bostäder AB
Krister Bergh är säkerhetsstrateg med samordningsansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor för AB Svenska Bostäder, bland annat införandet av Trygga Trappan, arbetet mot häng i portuppgångar, HP19, med fler. Bergh har en bakgrund som officer med både säkerhetsrelaterade som säkerhetsskyddsrelaterade frågor och ansvar.
placeholder+image
Anders Nordstrand
VD, Sveriges Allmännytta
Anders, VD sedan 2016. Har lång erfarenhet inom allmännyttan och har tidigare varit VD för Bostads AB Mimer och Micasa Fastigheter.
placeholder+image
Staffan Isling
VD, Sveriges kommuner och regioner
Staffan Isling är utbildad socionom och vd på Sveriges Kommuner och Regioner sedan 2019. Isling har mångårig erfarenhet av att leda både kommuner och regioner i hela landet.
placeholder+image
Charlotta Gustafsson
Utredare/Bitr. enhetschef, Brottsförebyggande rådet
Charlotta Gustafsson är biträdande chef på enheten för utveckling av brottsförebyggande arbetet vid Brå. Gustafsson har sedan 2004 framför allt arbetat med utveckling av lokalt brottsförebyggande arbete i samverkan mellan kommun och polis och är just nu aktuell med rapporten "Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2022."
placeholder+image
Pernilla Vera Jr
Trygghets- och säkerhetsdirektör, Botkyrka kommun
Pernilla Vera Jr är trygghets- och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun. Uppdraget inom avdelningen hon leder har en bredd som sträcker sig från områden som samhällsskydd och krisberedskap till samhällsplanering, platssamverkan och långsiktigt socialt förebyggande arbete.
placeholder+image
Charlotte Ekfeldt
Affärsutvecklingschef, AB Botkyrkabyggen
Charlotte  Ekfeldt arbetar som affärsutvecklingschef med ansvar för omställning till en hållbar samhällsutveckling.  Ekfeldt har erfarenhet av det strategiska och målinriktade arbetet med konkreta handlingar inom områden som hållbara affärer, trygghetsarbete och stadsdelsutveckling.  
placeholder+image
Iman Abbas
Områdesutvecklare, AB Helsingborgshem
Iman Abbas är områdesutvecklare på Helsingborgshem och har även arbetat som säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad. Abbas har  en bakgrund som socionom och vidareutbildat sig  till säkerhets- och trygghetskoordinator. De senaste 1,5 åren har Abbas arbetat med implementeringen av SafeGrowth metoden i Helsingborg, den första staden i Europa att testa metoden.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
29 mars
och 30 mars
och 5 april - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Var femte deltagare från samma bolag deltar kostnadsfritt.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i videoplattformen Vimeo. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Säkerhetsansvarig, Trygghetssamordnare, Förvaltningschef, HR-chef, HR-specialist

Undrar du något?

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.