Superförvaltning med rak rygg och varmt hjärta

Trygghet och säkerhet är inte enbart en fråga för säkerhets- och trygghetsansvariga, utan handlar ofta om rena förvaltningsfrågor. Under den här konferensen får du konkreta exempel på hur allmännyttan kan bidra till det brottsförebyggande arbetet och särskilt hur bostadsbolagen i Göteborg arbetar för att skapa trygga och säkra bostadsområden.

Vad kommer den nya lagstiftningen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet innebära för bostadsföretagen? Vad krävs för att säkra trygga uppväxtvillkor för alla barn och hur kan vi säkra personalens arbetsmiljö? Du får inspiration och kunskap från såväl kollegor i branschen som från andra experter inom området.

Förvaltnings AB Framtiden står som värd för årets konferens och de delar med sig av hur de arbetar för att inte ha kvar några särskilt utsatta områden på polisens lista 2025. Utöver att avsätta medel har koncernen också utformat en tydlig strategi, som innefattar både situationella och sociala insatser. Med utgångspunkt i kärnverksamheten har man skapat en superförvaltning, och en tydlig plan för stadsutvecklingen. En utgångspunkt för arbetet är att med raka ryggar och varma hjärtan skapa trygghet – med en god förvaltning och genom att våga stå upp för det som är rätt kan man komma långt. Det kan exempelvis innebära att skapa goda förutsättningar för den personal som arbetar ute i områdena, att trygghetssäkra fastigheter och att tänka ett extra varv kring nyproduktion. Att bidra till förebyggande arbete för att motverka att barn och unga rekryteras in i kriminalitet är ett annat exempel.

Innehåll

  • Bostadsbolaget som brottsförebyggare
  • Superförvaltning
  • Studiebesök
  • Mäta och följa upp insatsers effekter
  • Barnperspektiv

Konferensen riktar sig till dig som jobbar inom förvaltning med att utveckla dina kvarter och stadsdelar eller som ansvarar för säkerhets- och trygghetsfrågor tillsammans med andra lokala aktörer.

Välkommen till en konferens fylld av spännande föreläsningar och goda exempel från våra medlemsbolag!

Föreläsare

placeholder+image
Anders Nordstrand
vd, Sveriges Allmännytta
VD sedan 2016. Lång erfarenhet inom allmännyttan. Tidigare VD på Bostads AB Mimer och på Micasa Fastigheter.
placeholder+image
Terje Johansson
Vd och koncernchef, Förvaltnings AB Framtiden
Utvecklingsfokuserad ledare som i Göteborg ser två stora utmaningar. Att öka bostadsbyggandet och vända trenden i stadens mest utsatta områden. Koncernen har antagit en strategi att inget område ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta 2025. Och att bygga nytt är en viktig del i den strategin.
placeholder+image
Viktoria Raft
Chef kommunikation, Sveriges Allmännytta
placeholder+image
Dan Sandén
Vd, Framtiden Byggutveckling AB
Dan arbetar idag som teknisk chef för Förvaltnings AB Framtiden. Dan har en lång erfarenhet från bostadsbranschen och allmännyttan.
placeholder+image
Lena Molund Tunborn
Vd, Bostads AB Poseidon
Lena har många års erfarenhet av att utveckla stadsdelar genom att inrätta effektiva samarbeten mellan relevanta aktörer och boende.
placeholder+image
Thorbjörn Hammerth
Vd, Familjebostäder i Göteborg AB
Som engagerad och erfaren ledare ser Thorbjörn att trygghetsfrågan är avgörande för att boende ska trivas och utvecklas.
placeholder+image
Christina Eide
Direktör utveckling av stadens verksamheter, Göteborgs Stad
Tina har lång erfarenhet från ledande befattningar i Göteborgs Stad inom bland annat bostadsförsörjningsområdet och stadsdelssektorn.
placeholder+image
Ulf Merlander
Vd, Gårdstensbostäder
Ulf har lång erfarenhet från ledande befattningar inom Polismyndigheten och är tillträdande Vd för Gårdstensbostäder i Göteborg.
placeholder+image
Malin Eriksson Isberg
Chef Förvaltningsutveckling, Bostads AB Poseidon
Malin är chef för avdelningen Förvaltningsutveckling med fokus på säkerhet, förvaltningsstöd och uthyrning.
placeholder+image
Christian Nilsson
Distriktschef, Familjebostäder i Göteborg AB
Christian har en lång erfarenhet som ledare i offentlig förvaltning samt av områdesutveckling.
placeholder+image
Jonathan Kvist
Distriktchef, Bostadsbolaget
Jonathan är distriktschef för Bostadsbolagets områden i Östra Göteborg, bl. a. Hammarkullen som är ett s.k. särskilt utsatt område.
placeholder+image
Anders Klaar
Verksamhetsutvecklare, Folk- och fastighetsavdelningen, Skatteverket
placeholder+image
Sara Fischer
Säkerhetschef, Bostadsbolaget
Sara är säkerhetschef på Bostadsbolaget och arbetar förebyggande för att öka säkerhet och trygghet för både personal och hyresgäster.
placeholder+image
Linda Björk
HR-chef, Förvaltnings AB Framtiden
Som koncernens HR-chef driver Linda satsningar bl.a för att stärka medarbetarengagemang, ledarskap och attraktiviteten som arbetsgivare
placeholder+image
Anna Dorrian Werner
Påverkansansvarig och barnrättsjurist, BRIS
Anna har en bakgrund i domstol och jobbar idag som barnrättsjurist och är ansvarig för organisationens påverkansarbete.
placeholder+image
Anna Grunander
Processledare Jämlik stad, Göteborgs Stad
Anna driver arbetet med Skola som arena och Lights on över staden.
placeholder+image
Camilla Näslund
Utvecklingschef Tynnered, Familjebostäder i Göteborg AB
Som utvecklingschef arbetar Camilla i bred samverkan med social hållbarhet och med insatser för ökad trygghet och trivsel i området.
placeholder+image
Lena Ljungdahl
Säkerhetsspecialist. Årets kvinna inom säkerhetsbranschen 2020.
Lena är säkerhetsspecialist. Idag arbetar hon med säkerhetstjänster i näringslivet.
placeholder+image
Mikael Mangold
Forskare, RISE
Mikael arbetar med byggnadsbeståndsanalys för frågor om segregation, energianvändning, renovering och även upplevd trygghet.
placeholder+image
Madeleine Frisk Garcia
Doktorand, RISE
placeholder+image
Lars Bankvall
Chef forskning och utveckling, Förvaltnings AB Framtiden
I sin nuvarande roll ansvarar Lars bl.a för koncernens övergripande FoU-portfölj samt uppföljningen av Strategin för Utvecklingsområden
placeholder+image
Liza Carlund
Utvecklingschef, Bostadsbolaget
I sin nuvarande roll fokuserar Liza särskilt på sociala hållbarhetsfrågor i bostadsområdet Hammarkullen.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
19–20 april - Göteborg
Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
7 900 kronor för medlem
11 500 kronor för övriga
Var femte deltagare från samma bolag eller kommunanställd deltar kostnadsfritt.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 10 april
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning. Mer information kommer i samband med bekräftelsen.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår studiebesök, kaffe, luncher och middag.

Undrar du något?

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.