Vi kan, mot offert med fastlagt datum, erbjuda oss att komma till er och hålla utbildningen. Vi erbjuder ett fast pris och ni står för utbildningslokal och förtäring.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta enheten Utbildning & Konferens.

Exempel på områden för företagsförlagda utbildningar

  • Boende- och sociala frågor
  • Ekonomi och finans
  • Energi
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Miljö
  • Styrelseutbildningar