Syftet med nätverket är att utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag. Träffarna kommer att erbjudas med jämna mellanrum och under träffarna kommer utvalda teman diskuteras men framförallt är det deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum i nätverket.

Under den första nätverksträffen den 4 september 2019 diskuterar vi nätverkets utformning, teman och framtid tillsammans. Programmet för nätverksdagen erbjuder förutom det även ett medlemsföretag som berättar om hur de arbetar med planerat underhåll, och ett annat medlemsföretag om den ständigt aktuella avfallsfrågan.

Varmt välkommen att bidra till ett starkare nätverk inom Sveriges Allmännytta för förvaltare!

Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.