Syftet med nätverket är att utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag. Träffarna kommer att arrangeras med jämna mellanrum och under träffarna kommer utvalda teman diskuteras men framförallt är det deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum i nätverket.

Under den första nätverksträffen diskuterar vi nätverkets utformning, teman och inriktning tillsammans inför kommande träffar för att det ska passa gruppen på bästa sätt. Programmet för första nätverksdagen är att få kännedom vad Sveriges Allmännytta kan erbjuda till den egna verksamheten.

Varmt välkommen att bidra till ett starkare nätverk för fastighetsförvaltning inom Sveriges Allmännytta.

Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.