Syftet med nätverket är att utöka och förenkla möjligheterna att utbyta erfarenheter och kunskap mellan medarbetare från olika företag. Fysiska träffar arrangeras två gånger per år och under träffarna diskuteras utvalda teman, men framförallt är det deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum för nätverkandet. Deltagarna är bidragar till agendan med exempel från den egna verksamheten och ämnen som ska avhandlas på träffarna.

Varmt välkommen att gå med i detta nätverk och bidra till ett starkare nätverk för fastighetsförvaltare allmännyttan.

Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
Kontakt
placeholder+image
Martin Ingvarson
Expert lokalfrågor
Martin Ingvarson är expert inom lokalfrågor, och arbetar på enheten Ekonomi & Juridik.