Uppdraget är att vara rådgivande i finansfrågor till Sveriges Allmännytta. Rådet har ett öppet erfarenhetsutbyte för att säkerställa finansiering till så bra villkor som möjligt och följer utvecklingen på de finansiella marknaderna. Rådet fungerar även som ett expertstöd till Sveriges Allmännytta rörande remissvar och olika analyser.

Medlemmar

Namn Företag
Simon Fransson Fastighets AB Förvaltaren
Marita Åblad Framtiden i Göteborg
Helen Gårdh Förbo
Raija Hernlund Kopparstaden i Falun
Helen Ingesson Lunds Kommuns Fastighets AB
Joakim Wernersson SKB
Dennis Grönqvist Skövdebostäder
Sofie Moosberg Stångåstaden
Peter Pettersson Uppsalahem
Petra Ahlbeck Örebrobostäder
Stefan Ekfeldt Örebrobostäder