Rådets uppdrag är att ta fram förslag på åtgärder som underlättar allmännyttans integrationsarbete och därmed bidra till ännu mer kommun- och samhällsnytta.

Integrationsrådet består av ett antal vdar från olika delar av landet. De tar fram förslag på konkreta åtgärder för att röja hinder för integration och identifierar aktörer på olika nivåer i samhället som kan påverka åtgärdernas genomförande. Rådet är även referensgrupp till Allmännyttans innovationslabb och bollplank för remissyttrande som Sveriges Allmännytta gör inom integrationsområdet.

Deltagarna är utsedda av Sveriges Allmännyttas vd, och en av deltagarna har utsetts till ordförande. Integrationsrådet ses två till fyra gånger per år och rapporterar till Sveriges Allmännyttas vd-råd.

23 idéer för bättre integration

I maj 2018 presenterade rådet 23 idéer för bättre integration i Sverige. Några av idéerna handlade om att förändra lagen om eget boende, lotta ut kontrakt och begränsa bytesrätten.

Medlemmar

Namn Titel Företag Ort
Gunnar Boquist, ordförande vd Hyresbostäder Norrköping
Kicki Björklund vd Bostadsbolaget Göteborg
Pontus Werlinder vd Telge Hovsjö och Telge Bostäder Södertälje
Mikael Källqvist vd Bostads AB Mimer Västerås
Cathrine Holgersson vd Gavlegårdarna Gävle
Marie Thelander Dellhag vd MKB Fastighets AB Malmö

 

Kontakt
placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.