Placeholder

Kombohus Trygg tas fram i seriell produktion för att kunna erbjuda bra bostäder till en rimlig kostnad. I och med att huset standardiseras kommer kvalitén ändå att vara hög.

Hur gör jag för att bygga Kombohus Trygg?

För att kunna bygga behöver du bestämma omfattningen på projektet. Men, för att få ett bostadshus som möter behoven av de som ska flytta in i ett hus med förhöjd tillgänglighet, måste du själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Utemiljön är oerhört viktig när det gäller trygghetsboenden och då är det viktigt att vara noggrann i sina krav. Som hjälp får du ett kunskapsdokument som stöd då du gör markplaneringsbeskrivningen. Sedan laddar du ned upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är du inne i processen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.