Välj typ av prenumeration

Beställ ett personligt exemplar till din arbetsplats

Du som arbetar i ett medlemsföretag kan teckna en kostnadsfri personlig prenumeration, som skickas till er företagsadress med dig som mottagare.

Tidningen hemskickad till medlemmar

Som medlemsföretag kan ni få tidningen Allmännyttan hemskickad till samtliga medarbetare. SABO fakturerar då ert medlemsföretag för porto och en hanteringsavgift om 25 kronor/nummer och person eller 100 kr/år och person. Kontakta allmannyttan@sverigesallmannytta.se för att beställa.