Inom projektet Effektiv Renovering utreds ett antal intressanta lösningar som har potential att minska byggkostnaderna och samtidigt öka energi- och klimateffektiviteten inom renoveringsprojekt.

Delprojekt i urval:

  • Upphandling av badrumsrenovering till fast pris
  • Förbättrad logistik vid badrumsrenovering
  •  Fasadrenovering
  • Kompletteringsbyggnader till fast pris
  • CM-tjänst vid renovering
  • VVS-företag som totalentreprenör i installationstäta projekt

Förstudiefasen avslutas under 2018 och sedan utvärderas de olika koncepten för att se vilka som vi ska gå vidare med till exempelvis upphandling.

Sveriges Allmännytta söker intresserade medlemsföretag!

Vi behöver intresserade medlemsföretag för att styra detta projekt rätt samt för att nå ut. Är du intresserad av att veta mer om projektet och eventuellt delta? Kontakta oss gärna, se kontaktuppgifter nedan.