Få kvinnor i styrelserna i Sveriges Allmännyttas medlemsföretag

En sammanställning av könsfördelningen i Sveriges Allmännyttas medlemsföretags styrelser efter valet 2014 visar att 30 procent av alla styrelseledamöter är kvinnor och att 19 procent av ordföranden är kvinnor. Detta är en liten ökning sedan 2010 då andelen var 26 respektive 14 procent. En positiv trend alltså men bättre kan vi – släpp fram fler kvinnor på styrelseposterna!

Var är de unga?

Endast 7 procent av ledamöterna i medlemsföretagens styrelser är under 40 år. Nästan 60 procent av styrelsen representeras av personer som är 60 år eller äldre. Många yngre har säkert fullt upp med jobb och familj och är svåra att rekrytera till förtroendeuppdrag men visst vore det både bättre och roligare om vi hade en större mångfald även vad gäller ålder? För tänk om det är så att vi ser på det här med bostäder på olika sätt om vi är unga jämfört med när vi blir äldre?

… och de utrikes födda?

Ungefär 17 procent av befolkningen över 18 år är utrikes födda. Men motsvarande andel bland de förtroendevalda i kommunerna är bara 9 procent. Det framgår i statistik som Sveriges kommuner och landsting och Statistiska centralbyrån tar fram varje år. I den statistiken framgår också att den typiske förtroendevalde är en manlig, välutbildad, offentliganställd höginkomsttagare. Kan vi ändra på detta och öka mångfalden i våra styrelser så att de bättre motsvarar befolkningen och hyresgästerna?